West-Friesland

NL
V

Dit zijn de beoogde locaties voor zonneweides en windmolens in West-Friesland

29 april 2020, 07.10 uur · Aangepast 29 april 2020, 12.29 uur
Door Isabel Broersen · Foto: Adobe Stock

WEST-FRIESLAND - De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoe Nederland  energieneutraal wordt in 2040. Een doel waar iedereen wat van gaat merken, want het betekent dat er windmolens en zonneweides op verschillende locaties in West-Friesland komen. Lees hier welke plekken een optie zijn en wanneer jij je stem kunt laten horen.

Als Nederland de afspraken uit het vorig jaar gepresenteerde klimaatakkoord wil nakomen, moet er in 2030 landelijk vier keer meer duurzame energie worden opgewekt dan nu het geval is. Vanuit de energieregio Noord-Holland Noord wordt een document opgesteld waarin staat hoe we dat onder andere in West-Friesland gaan doen: de Regionale Energie Strategie (RES).

Afgelopen maanden is input van belanghebbenden verzameld om een eerste concept van deze RES te maken. Gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties, maar ook agrariërs, ondernemers en inwoners hebben hun voors en tegens kenbaar gemaakt en deze staan beschreven in de concept-RES. 

Mogelijke locaties 

Vanuit de energieregio is het plan dat vooral zonneweides en windturbines ervoor zorgen dat West-Friesland over twintig jaar energieneutraal is. Maar wat voor windmolens er worden geplaatst en hoe hoog deze zijn, is allemaal nog onderwerp van gesprek. Wel zijn beoogde locaties in beeld gebracht op onderstaande kaart, klik hier voor een grotere weergave.

Energieregio Noord-Holland Noord

De zoekgebieden op de kaart zijn richtinggevend naar het Rijk, maar de energieregio laat weten dat de haalbaarheid, wenselijkheid en invulling nu verder worden onderzocht. Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet worden uitgesloten en ook onderzocht op haalbaarheid.

Er zijn negentien mogelijke locaties voor de opwek van zon- of windenergie. Van bedrijventerrein De Braken in Obdam tot het IJsselmeer bij Enkhuizen en van het Grootslaggebied in Andijk tot de A7 bij Oudendijk.

Hoewel de focus vooral ligt op wind- en zonneparken, blijkt uit input van belanghebbenden dat 'zon op daken kansen biedt die de regio zoveel mogelijk wil benutten', zo is te lezen in de concept-RES. Hier gaat het met name om industriële en agrarische daken.

Eerste stap

De concept-RES is een stap dichterbij een energieneutraal West-Friesland. Er is nog een lange weg te gaan die wél tussentijdse deadlines heeft. Zoals eerder benoemd waren er in het begin van het jaar inwonersbijeenkomsten, waar bewoners hun voorkeuren op de plannen kenbaar konden maken.

Hier bleek dat inwoners zorgen hebben over de locaties van windmolens, zo is te lezen in deze samenvatting van NH Nieuws over de concept-RES. Alle deelnemers van de bijeenkomsten hebben de concept-RES ontvangen en worden gevraagd om te laten weten of het verslag overeenkomt met wat er besproken is tijdens de bijeenkomst.

Het is niet mogelijk om wensen en behoeften nogmaals te uiten. Maar vind je bijvoorbeeld dat niet nadrukkelijk genoeg is aangegeven dat windmolens op een grote afstand van woningen moeten staan terwijl dit wel onderwerp van gesprek was tijdens de bijeenkomst, dan kun je dat aangeven.

Raadsleden en de Provinciale Staten ontvangen ook het concept-RES. Deze partijen kunnen wel hun wensen en bedenken over de concept-RES kenbaar maken.

Hoe nu verder?

Vervolgens wordt 'na de zomer' gekeken naar hetgeen waar inwoners duidelijkheid over willen: de zoekgebieden worden verder uitgewerkt en concreet gemaakt. De formele concept-RES moet klaar zijn op 1 oktober. Pas daarna krijgen inwoners opnieuw de kans om op de plannen te reageren.  

Het georganiseerde bedrijfsleven reageerde vorige week kritisch op de concept-RES. Zo wordt volgens de Westfriese Bedrijvengroep niet genoeg gekeken naar innovaties en technologieën op het gebied van energiebesparing. 

Alternatieve plannen

Daarnaast is er vanuit verschillende groepen een alternatieve RES aangeboden. Een groep inwoners uit Noord-Holland Noord heeft de krachten gebundeld en hun eigen RES onder de naam 'Duurzaam Leefbaar' opgesteld.

Voor een volledig overzicht van alle plannen om de regio energieneutraal te maken verwijzen we je naar de Regionale Energiestrategie (RES) zoals opgesteld door Energieregio Noord-Holland Noord. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!