West-Friesland

NL
V

Regionale Energiestrategie West-Friesland krijgt vorm, energieneutraal in 2040

24 april 2020, 10.27 uur · Aangepast 24 april 2020, 10.38 uur · Door WEEFF

WEST-FRIESLAND - De Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Friesland begint vorm te krijgen. In de RES wordt onderzocht hoe het toepassen van wind- en zonne-energie kan bijdragen aan een klimaat met duurzame energie. Het eerste, voorlopige concept hiervan werd onlangs gepubliceerd.

Adobe Stock

Het eerste concept van de RES is een tussenstap in een langjarig traject om West-Friesland energieneutraal te maken voor 2040. Dat wil zeggen dat de regio over twintig jaar evenveel energie opwekt als verbruikt. Dit is ook opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord.

In de aanloop naar dit eerste concept zijn tal van gesprekken gevoerd met ondernemers, agrariërs en inwoners uit West-Friesland. In totaal zijn er bij zestien locaties meer dan 700 gesprekken gevoerd en hebben inwoners mee kunnen denken aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van windturbines en zonneweides in West-Friesland.

Gevoelig onderwerp

Uit de gesprekken van de afgelopen tijd bleek dat er verdeeldheid is in de regio over het plaatsen van meer windturbines en zonneweides. Men maakt zich zorgen over de kwaliteit van de natuur en het landschap van West-Friesland dat door deze projecten wordt verstoord.

Verder zijn veel mensen ongerust over de geluidsoverlast die windturbines met zich mee kunnen brengen en die er voor kunnen zorgen dat zij niet meer rustig in de tuin kunnen zitten. Allen begrepen wel de noodzaak van het streven naar een duurzaam West-Friesland.

Opnieuw in gesprek

In zogenoemde zoekgebieden wordt de komende tijd onderzocht of het mogelijk is om windturbines of zonneweides te plaatsen, maar voordat er een definitief besluit wordt genomen gaat het concept van de RES langs allerlei bestuurlijke lagen. 

Ook wordt een inspraaktraject gestart om deze zoekgebieden verder te onderzoeken. Zo wordt gekeken wie de eigenaar van de grond is, of deze instemt met de plannen en hoe er het beste samengewerkt kan worden. In deze fase kunnen er zoekgebieden bijkomen en afvallen.

💬 Mail ons met jouw verhaal
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessante foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected].