Start van hoofdcontent

West-Friesland

NL
V

De schop gaat in de dijk: versterking Markermeerdijken kan doorgaan

22 april 2020, 12.00 uur · Door Redactie

VOLENDAM - De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend in een uitspraak bepaald. Alle bezwaren tegen de werkzaamheden zijn ongegrond verklaard. Al sinds oktober 2019 ligt het plan om de 33 kilometer monumentale dijk te versterken en dat stuitte op veel verzet van omwonenden.

Ron Versteeg

De dijkversterking is nodig omdat de dijken niet meer aan de normen voor waterveiligheid voldoet, terwijl in het achterland zo’n 1,2 miljoen mensen wonen.

Onder meer Stichting Zuyderzeedijk en omwonenden hadden beroepschriften ingediend tegen de dijkversterking. Joke van der Meer van Stichting Zuyderzeedijk vertelde eerder:"Natuurlijk willen wij ook een veilige dijk. Maar het plan zoals dat er nu ligt, gaat voorbij aan de cultuurhistorische waarde van de dijk."

Monumentale dijken

De bezwaarmakers wezen erop dat de Markermeerdijken onder een provinciaal monument vallen. Voor de wijziging van die monumentale dijken is ook een omgevingsvergunning verleend. Dat kan alleen in geval van een zwaarwichtige reden van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang. De afdeling bestuursrechtspraak stelt vast dat waterveiligheid zo’n belang is. Daarnaast heeft het provinciebestuur kunnen oordelen dat met de gekozen dijkversterking de monumentale waarden van de dijken niet op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen.

Bezwaren afgewezen

En dan waren er nog meer bezwaren, want de noodzaak van de dijkversterking zou ook niet vast staan. De Markermeerdijken zijn in 2006 en 2011 afgekeurd op basis van een verouderde norm en verouderde toetsingscriteria.  Uit de uitspraak van woensdag blijkt dat de reeds afgekeurde dijken niet opnieuw aan de hand van het nieuwe toetsingsinstrumentarium hoefden te worden getoetst, omdat bij het ontwerp van de dijkversterking al is uitgegaan van de nieuwe veiligheidsnorm. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!