Start van hoofdcontent

Gooi

NL
V

Meer dan 50 visies op eventuele nieuwe vaarverbinding in Loosdrecht

14 februari 2020, 14.50 uur
Door Carlijn Kolk · Foto: Gemeente Wijdemeren

WIJDEMEREN - De gemeente Wijdemeren heeft 53 zienswijzen ontvangen op het milieueffectrapport (MER) naar een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversumse Kanaal via de Wijde Blik.

Het overgrote deel van de reacties zal waarschijnlijk bezwaren zijn tegen een vaarverbinding, want er is al een paar jaar een hoop om te doen. De vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is een van de partijen die tegen een vaarverbinding is. Zij vinden dat de negatieve effecten in het onderzoek worden gebagatelliseerd en het rapport daardoor een te positief beeld geeft van de mogelijkheid van een vaarverbinding. 

Maar ook Natuurmonumenten laat weten tegen een vaarverbinding te zijn. "Alle onderzochte alternatieven voor een nieuwe vaarverbinding veroorzaken grote schade aan natuur, landschap, cultureel erfgoed, rust en recreatieve beleving", zo schrijven ze. "De zorgen die Natuurmonumenten al had rond de plannen voor de nieuwe vaarverbinding zijn met het MER niet weggenomen."

Onderzoek

Er is een onderzoek gedaan naar de effecten van een mogelijke vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Zes opties zijn uitgebreid onderzocht op alle voor- en nadelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de variant door de Loenderveense Plas het meeste kans maakt. 

De gemeente laat weten dat ze nu enige tijd nodig heeft om alle zienswijzen te bestuderen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Wijdemeren een besluit te nemen over een mogelijke vaarverbinding. 

Gebiedsakkoord

De vaarverbinding maakt onderdeel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners zich verenigd hebben om gezamenlijk een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar het prettig wonen en recreëren is, met ruimte voor de natuur.