Start van hoofdcontent

ENKHUIZEN

nl

Niet welkom om te praten over parkeerprobleem: "Dan organiseren we zelf een bijeenkomst"

30 januari 2020, 10.30 uur
Door Lotte Stekelbos · Foto: NH Nieuws

ENKHUIZEN - In Enkhuizen wordt langzamerhand gewerkt aan de parkeerproblemen. De eerste bewonersbijeenkomst is georganiseerd waar slechts 25 mensen op uitnodiging langs mochten komen. Andere belangstellenden en politiek zijn niet welkom. Hier is de SP West-Friesland niet van gediend, waardoor zij vanavond heft in eigen handen nemen. 

In de binnenstad van Enkhuizen ervaren inwoners een fiks parkeerprobleem: ze kunnen hun auto nauwelijks dichtbij huis parkeren. Vooral 's avonds is het lang zoeken naar een plekje. Het gevolg is vaak fout parkeren en een bekeuring of verder weg parkeren en een stuk naar huis lopen.

De gemeente erkent dat de parkeerruimte in het historische centrum beperkt is. Het college gaf eerder aan dat ze de komende maanden met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de stad om tafel gaat, zodat ze samen de verbeteringen rondom verkeer en parkeren in de stad kunnen bespreken.

"Waarom is niet voor een vrij te bezoeken bijeenkomst gekozen, waar we allemaal onze mening kunnen geven?"

sp West-friesland

De eerste bijeenkomst is vanavond gepland. Alleen is deze besloten en zijn slechts 25 mensen uitgenodigd. De SP West-Friesland lijkt hier niet van gediend. "Achter gesloten deuren is niet de burgerparticipatie die onze fractie voor ogen heeft. Dit is te geregisseerd en niet te volgen, voor niemand niet. Wat is de motivatie om het op deze manier te doen? Waarom is er niet voor een vrij te bezoeken bijeenkomst gekozen, waar we allemaal kunnen luisteren en inbreng kunnen leveren?"

Volgens de SP wilde de wethouder niet loslaten of er ooit nog zo'n openbare bijeenkomst komt, waarbij ook daadwerkelijk iedereen input kan geven. 

'Wij beslissen mee'

"Wij beslissen uiteindelijk, als raad zijnde", schrijft de SP op haar website. "Dus we willen graag van jullie uit eerste hand weten wat er speelt." Ze roepen Enkhuizers daarom op om vanavond naar een eigen georganiseerde bijeenkomst te komen. "Zodoende krijgen meer mensen de kans hun mening te delen, en kunnen wij dat meenemen in de beslisvorming als onderdeel van de Enkhuizer raad."

Bekijk hier de NH Nieuws reportage over de parkeerproblemen in Enkhuizen: 

'Parkeerdrama' in Enkhuizen - NH Nieuws

Wie niet is uitgenodigd voor de besloten bijeenkomst van de gemeente, is vanavond om 19.00 uur welkom in de SP zaal in de Nieuwe Doelen.