Start van hoofdcontent

Alkmaar

NL
V

Bezuinigingen, maar ook nieuw beleid: dit zijn de plannen in Alkmaar

31 januari 2020, 07.24 uur · Door Flip Zandanel

ALKMAAR - Door oplopende kosten en onzekerheden kiezen gemeenten de komende jaren uit uiteenlopende bezuinigingsmaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Ook gemeenten in de regio Alkmaar voelen zich genoodzaakt te bezuinigen, al betekent dat niet dat er niet wordt geïnvesteerd in nieuw beleid.

ANP/Lex van Lieshout

Hieronder lees je per gemeente waarop wordt bezuinigd en waar ze juist wel hun geld aan uitgeven:

Alkmaar

De gemeente Alkmaar bespaart kosten door intern anders te organiseren: de flexibiliteit en mobiliteit worden vergroot en er wordt gezorgd voor 'eigen kweek' door intern op te leiden. "We kunnen iets goedkoper werken door efficiency en digitalisering intern", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Verder verdwijnt de papieren parkeerkaart, wordt er voor 51 miljoen aan gemeentelijk vastgoed opzij gezet en wordt de onroerende zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen hoger. Ook wil Alkmaar besparen op subsidies, waarvoor nog onderzoek wordt gedaan. Vanaf 2021 moet de gemeente dat zo’n 1,6 miljoen euro gaan opleveren.

Inzetten op cultuur

Tegenover de bezuinigingen staat een nieuw beleid. Zo gaat Alkmaar extra inzetten op cultuur. Er gaat meer geld naar onder andere het Poppodium en het Kaasmuseum. Verder is er veel aandacht voor klimaatverandering en verduurzaming en wordt er werk gemaakt van Alkmaar Fietst: er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast besteedt Alkmaar aandacht aan het afbouwen van de gemeentelijke schuld en komt er geld vrij voor het versnellen van de woningbouw.

Bergen

In Bergen wordt er niet bezuinigd. Er is zelfs sprake van een verlichting van de lokale lasten.

Wat de gemeente in 2020 voor haar inwoners gaat doen is onder meer het opzoeken van de samenwerking. Bergen onderzoekt hoe de dienstverlening kan worden verbeterd en hoe inwoners bij de planvorming betrokken kunnen worden. Ook moeten vergaderingen toegankelijker worden voor inwoners. Daarna werkt Bergen dit jaar aan de bereikbaarheid van de gemeente met het verbeteren van het fietsnetwerk en een grote uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Daarvoor wordt eerst onderzoek gedaan.

Castricum

De gemeente heeft geen concrete bezuinigingsmaatregelen. Castricum is wel van plan vanaf 2022 de regeling mantelzorgwaardering aan te passen en het budget voor woningaanpassingen te verlagen, maar in twee jaar tijd kunnen die maatregelen nog van de baan raken. 

Ook in Castricum is er ruimte voor nieuw beleid. Zo heeft de gemeente de ambitie om het fietsnetwerk uit te breiden en te zorgen voor een betere fietsverbinding tussen de verschillende kernen. Ook zet de gemeente in op cultuur: het versterken en verbinden van lokaal actieve culturele organisaties door middel van coaching, advisering en het verzorgen van de marketing. Ook gaat Castricum zich richten op de preventie van eenzaamheid met campagnes om het taboe te doorbreken.

Heerhugowaard

Heerhugowaard gaat "financieel scherper aan de wind varen". Wat dat vooral inhoudt, is dat er wordt geprobeerd te voorkomen dat er niet onnodig veel geld wordt begroot, terwijl dat niet wordt uitgegeven. Belangrijk voor Heerhugowaard dit jaar is de ambtelijke samenwerking met Langedijk. Verder wordt er ingezet op het verbeteren van de infrastructuur en heeft de gemeente hoge duurzaamheidsambities: nieuwbouwprojecten moeten zo duurzaam mogelijk zijn. Ook wordt er ingezet op sport: openbare ruimtes worden ‘beweegvriendelijker’ en er komt een behoefteonderzoek onder inwoners op het gebied van sportvoorzieningen.

Quote

"We gaan al het moois dat Heiloo te bieden heeft nog actiever onder de aandacht brengen"

woordvoerder gemeente heiloo

Heiloo

In Heiloo zijn er geen harde bezuinigingsmaatregelen. Wel wordt de toeristenbelasting verhoogd, maar de opbrengst daarvan wordt besteed aan voorzieningen voor toeristen. De gemeente gaat door met de campagne 'Natuurlijk Heiloo' om extra bezoekers naar Heiloo te trekken. Dat werd al gedaan met een Facebookpagina, website en plattegrond, maar daar blijft het niet bij: "Dit jaar wordt de campagne verder uitgebreid. We gaan al het moois dat Heiloo te bieden heeft nog actiever onder de aandacht brengen. In samenspraak met ondernemers en winkeliers gaan we bepalen hoe we dat precies gaan doen", aldus een woordvoerder.

Dit jaar besteedt de gemeente haar geld onder andere aan het nieuwe Project Respijtzorg. Daarbij worden vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag gekoppeld om mantelzorgers te ontlasten. Ook gaat er meer subsidie naar cultuur en staat Heiloo stil bij de viering van 75 jaar vrijheid. Verder is er in oktober besloten om een Jongerenraad op te richten, die dit jaar van start gaat.

Langedijk

De gemeente bespaart door de ozb op niet-woningen te verhogen en bepaalde investeringen van de gemeente uit te stellen of opnieuw te overwegen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het realistisch plannen van investeringen een eis voor gemeenten en is het daarom niet per definitie een bezuiniging: "Soms ontbrak bij de gemeente Langedijk voldoende capaciteit om alle geplande investeringen uit te voeren en zijn investeringen daarom daarom verschoven." Vanaf 2021 wil Langedijk ook bezuinigen op het sociaal domein. Het gaat dan vooral om preventieve maatregelen.

Langedijk staat voor flinke financiële uitdagingen, waaronder de ambtelijke fusie met Heerhugowaard die op 1 januari van start is gegaan. De twee gemeenten werken vanaf dit jaar toe naar een bestuurlijke fusie. Qua nieuw beleid zet Langedijk dit jaar onder meer in op het stimuleren van zonnepanelen op woningen en bedrijfsdaken. Verder gaat Langedijk zich net als Castricum richten op de aanpak van eenzaamheid en wil de gemeente de mogelijkheid van buurtbemiddeling meer promoten, zodat de politie minder meldingen van burenruzies krijgt.

Verantwoording

NH Nieuws deed onderzoek naar bezuinigingen en besparingen onder alle 47 Noord-Hollandse gemeenten op basis van de meerjarenbegrotingen. Let wel: besluitvorming over bezuinigingen is een doorlopend proces. In het verleden genomen besluiten kunnen in de toekomst worden teruggedraaid.