Ga naar Content

Ook Haarlem gaat waarschijnlijk op zoek naar loden leidingen

HAARLEM - De gemeente Haarlem verwacht dat ze uitgebreid onderzoek moet doen naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in het vastgoed van de gemeente.

Foto: Adobe Stock

De gemeente is nu nog aan het bekijken of ze weet welke leidingen ze heeft in haar gebouwen. Haarlem verwacht dat de inventarisatie niet genoeg kennis oplevert en dat een uitgebreid onderzoek nodig is.

Schadelijk

Het water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name voor baby's en jonge kinderen. Tot ongeveer 1945 was het zeer gebruikelijk om bij de bouw van huizen loden drinkwaterleidingen te gebruiken, maar ook in huizen die tussen 1945 en 1960 gebouwd zijn kwam dat nog voor. Ze hebben een grijze kleur.

De gemeente Haarlem doet dit in navolging van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het is nu nog niet duidelijk welke actie Haarlem onderneemt wanneer lood wordt aangetroffen.

Utrecht en Rotterdam gaan op grote schaal gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van loden waterleidingen. Dat zeggen die gemeenten tegen de NOS. 

Utrecht start met een controle van alle basisscholen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd. Rotterdam gaat niet alleen panden waar veel kinderen komen inventariseren, maar alle gebouwen die onder het beheer van de gemeente vallen. Dit zal zeker een paar maanden duren. 

Enkel nog flessenwater drinken

In Amsterdam zijn al controles van leidingen gaande. Loden leidingen worden daar in alle gemeentelijke gebouwen vervangen, te beginnen met de panden waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen. De gemeente stuurde ook brieven aan alle scholen die in particuliere panden van voor 1960 zitten, daar wordt geadviseerd om voorlopig enkel nog flessenwater te drinken.

In Nederland zijn bij zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen.

Naar schatting van het RIVM lopen daardoor tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen de kans dat ze te veel lood binnenkrijgen. In november adviseerde de Gezondheidsraad bewoners die tot een risicogroep behoren alleen nog flessenwater te gebruiken.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!