Start van hoofdcontent

ENKHUIZEN

nl

Enkhuizen en provincie weer in gesprek over recreatiegebied, of toch juridische stappen?

18 december 2019, 13.00 uur · Aangepast 18 december 2019, 14.18 uur
Door Lotte Stekelbos · Foto: Weeff / Peter Goedhart

ENKHUIZEN - De gemeenteraad van Enkhuizen heeft gisteravond een motie aangenomen over de vervolgstappen met betrekking tot het Enkhuizerzand.  Ze willen dat het college met de provincie gaat praten over de plannen van het recreatiegebied, maar ondertussen ook juridische stappen overweegt.

De provincie diende in november een reactieve aanwijzing in. Dit is een bezwaar in de vorm van een blokkade op het ontwikkelplan. Hierdoor werd de gemeente gedwongen om terug naar de tekentafel te gaan, of juridische stappen te ondernemen richting de provincie. 

De kwestie werd gisteravond besproken en er werd een motie ingediend, die door vrijwel alle partijen werd ondersteund. De raad vraagt het college in de motie om als eerste er alles aan te doen om middels overleg toch nog tot een gezamenlijke oplossing te komen. Daarnaast vragen ze ook wel degelijk aan het college om alvast voorbereidingen te treffen om te kijken welke juridische stappen er gezet kunnen worden. 

Kritisch getint 

De motie leest kritisch weg en kan bijna worden geïnterpreteerd als een sneer vanuit de raad naar de provincie. "Jarenlang overleg hiervoor met de provincie en adviseurs heeft geleid tot dusdanige aanpassingen in het plan, dat aan alle wensen en opmerkingen van de provincie tegemoet kon worden gekomen. De gedeputeerde heeft op 11 september aangegeven geen vooroverleg te willen met de gemeente en pas na vaststelling het plan te willen toetsen. Op 19 november deed de gedeputeerde slechts een mededeling van het besluit en dat deze ondanks herhaaldelijk aandringen geweigerd heeft om met enige toelichting te komen op het besluit."

Daarnaast pleit de raad dat de motivering in de brief van de provincie afwijkt van de inhoud van de gesprekken die er zijn gevoerd en daarom niet herkend wordt. De gemeente lijkt te balen van het feit dat dit lange proces van tafel wordt geveegd doordat de provincie er nu de streep door trekt.

Wie haalt zijn gelijk?

De provincie gaf juist eerder in hun toelichtende brief op de reactieve wijziging juist heel ferm aan dat er niet voldoende naar de bezwaren is gekeken naar aanleiding van het eerste plan, en dat er geen overleg is geweest. 

"Het plan van maart is niet naar ons gestuurd ter beoordeling. Het kwam vervolgens 4 april ter inzage waardoor we onvoldoende in de gelegenheid waren om op het concept te kunnen reageren. Het gewijzigde nieuwe plan is vervolgens zonder overleg met ons aan de gemeenteraad voorgesteld. Op 1 november werd ons het plan simpelweg opgestuurd per mail. Jullie hebben er toen voor gekozen om onze zienswijze niet geheel in het plan te verwerken."

De meningen van beiden overheidsinstanties lopen uiteen en lijken elkaar tegen te spreken, met name als het aankomt op het punt van overleg voeren. Hoe dit proces nu verder gaat verlopen is nog onduidelijk, maar het college van Enkhuizen zal - als de motie wordt opgevolgd - contact zoeken met de provincie om weer het gesprek aan te gaan.

💬 Mail ons met jouw verhaal!
Heb jij tips, een verhaal te vertellen of een interessant foto gemaakt? Stuur ons jouw nieuws via [email protected]!