Zaanstreek-Waterland

NL
V

In Broek in Waterland gaan ze een stapje verder: geen participatie, maar ‘co-creatie’

17 december 2019, 08.00 uur · Aangepast 17 december 2019, 08.14 uur · Door Robbert Bianchi

De dorpsraad en de provincie werken in Broek in Waterland samen aan een ondergrondse oplossing voor de provinciale weg N247 die nu het dorp doorsnijdt. In onderling overleg worden alle beslissingen genomen om samen tot één voorstel te komen, dat aan de politiek wordt voorgelegd. Deze ultieme vorm van participatie noemen ze 'co-creatie'.

Co-creatie is de nieuwe oplossing in Broek in Waterland - NH Nieuws

De provinciale weg die het dorp al vanaf 1940 in twee helften scheidt is een doorn in het oog van de meeste dorpsbewoners. Jarenlang werd er tevergeefs actie gevoerd om de weg ondertunneld te krijgen. "Telkens werden onze plannen afgedaan al te duur of onrealistisch", legt voorzitter van de dorpsraad Broek in Waterland Goof Buijs uit.

De situatie veranderde toen de dorpsraad in 2015, met behulp van crowdfunding zelf een onderzoek liet doen. "Ons onderzoek toonde aan dat een onderdoorgang technisch haalbaar was en voor veel minder dan het bedrag waar de provincie altijd zelf mee kwam", vertelt Goof Buijs. "De provincie had wel wat opmerkingen bij het onderzoek maar toch heeft men besloten om ons idee verder uit te werken. Vanaf dat moment is de co-creatie in gang gezet", aldus de voorzitter.

Quote

"Alles beslissen we samen, dat is echt uniek”

Bram Derix, projectleider provincie

Co-creatie gaat een flinke stap verder dan participatie. "Meestal is het zo dat de een overheid iets bedenkt en dat het vervolgens aan de bewoners wordt voorgelegd. Hier zitten we vanaf het prille begin samen aan tafel en werken we samen het plan uit", legt projectleider Bram Derix van de Provincie Noord-Holland uit. "De dorpsraad denkt over alles mee, dus wie er wat gaat uitzoeken, wat we voorleggen aan de politiek: alles beslissen we samen. Dat is echt uniek", vervolgt hij.

Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking. Maar uiteindelijk is vertrouwen en respect hebben voor elkaars belangen essentieel. "Net als in een huwelijk is het belangrijk dat je zaken die voor je gevoel niet kloppen op tijd aan de orde stelt en niet te lang laat broeden. Die ruimte hebben we, dat is heel prettig", legt Buijs uit.

Quote

“Al dat overleg kost wel meer tijd, maar het levert uiteindelijk ook weer tijdwinst op”

BRAM DERIX, PROJECTLEIDER PROVINCIE

"Al dat overleg kost wel meer tijd maar het levert uiteindelijk ook weer tijdwinst op", vindt Bram Derix. "De winst die uit dit proces is gehaald is dat er geen discussie is over de stukken en varianten die aan de politiek worden voorgelegd. De afweging door de politiek kan worden gemaakt op basis van een door beide partijen gedragen inhoudelijk project", aldus de projectleider.

Quote

"De onderdoorgang komt er, straks is Broek in Waterland weer één geheel"

Goof Buijs, voorzitter dorpsraad broek in waterland

Inmiddels liggen er meerdere ondergrondse varianten op tafel en is het streven naar de onderdoorgang opgenomen in het coalitieakkoord van de Provincie. Derix en Buijs zijn ervan overtuigd dat het hen samen lukt om over een half jaar de politiek één voorstel aan te bieden dat door alle partijen gedragen wordt.

Jouw Noord-Holland
Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.