Start van hoofdcontent

HAARLEM

nl

Felicitaties Haarlemse raad voor initiatiefnemers onderwijsbolwerk De Koepel

10 december 2019, 21.44 uur · Door Geja Sikma

HAARLEM - De financiële onderbouwing van het plan om van De Koepel een onderwijsbolwerk met campus te maken, heeft de steun van de meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad. Alleen bezwaren tegen het bestemmingsplan en het stedebouwkundig plan kunnen nog roet in het eten gooien. 

Stichting Panopticon

Voorstanders feliciteerden de initiatiefnemers van Stichting Panopticon met het geld 'dat ze onder hoge druk' hebben binnen gehaald. Ze hopen dat na een lange weg vol met hobbels er nu gekeken kan worden wat het plan de stad kan opleveren. 

In het monumentale pand komt een hbo-opleiding, een hotel, een bioscoop, horeca, een mkb-centrum, een studentencampus, kleine sociale huurwoningen en een parkeergarage. 

De critici drongen nog aan op een Bibob-toets, om te achterhalen wie de stille vennoten zijn.  SP Haarlem vroeg zich af wat er met het pand gebeurt als de Stichting Panopticon failliet mocht gaan. En de VVD is bang dat de bouwkosten uiteindelijk hoger zullen uitvallen. Maar het college van B&W ziet deze risico's niet als onoverkomelijk. "Dus staan we voor een bijzonder moment", concludeerde wethouder Roduner. "We gaan De Koepel loslaten."

De buurt zal volgende week maandag geïnformeerd worden over het ter inzage liggende bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. Tot half januari kan er bezwaar worden aangetekend.