Start van hoofdcontent

ENKHUIZEN

nl

Provincie is streng voor gemeente Enkhuizen: "Niet goed gekeken naar onze bezwaren"

5 december 2019, 13.46 uur
Door Redactie · Foto: Weeff / Peter Goedhart

ENKHUIZEN - De provincie is streng naar de gemeente over Enkhuizerzand. "Er is niet voldoende naar onze eerdere bezwaren gekeken, en er is voor deze besluitvorming niet overlegd. Er is geen rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkeling", zo leest de duidelijke brief richting de gemeente Enkhuizen.

Met dit plan ontstaat het beeld van een 'woonwijk in de binnenstad'. Zo schrijft de provincie aan de gemeente Enkhuizen. Ze zijn duidelijk in hun oordeel: zoals het plan nu is, kan het niet doorgaan. 

De ruimtelijke kwaliteit is op geen enkele wijze in het plan gewaarborgd. Het bestemmingsplan opent de weg voor een aantasting van dit bijzondere en kwetsbare deel van de IJsselmeerkust, vervolgt de provincie. 

Dinsdag maakte Gedeputeerde Staten de beslissing om een reactieve aanwijzing - een bezwaar in de vorm van een blokkade op een plan - in te dienen voor wat betreft de ontwikkeling van het recreatiegebied Enkhuizerzand.

Duidelijke brief

In een begeleidende brief - mede in handen van NH Nieuws - schrijft de provincie duidelijk uit waarom ze het niet eens zijn met het bestemmingsplan van de gemeente Enkhuizen. "Er moet worden voorkomen dat de stad Enkhuizen verdwijnt achter een gordel van recreatieve functies, die de historische verbinding tussen stad en water laten verdwijnen", leest een passage. 

In de brief spreken de provinciebestuurders ook klare taal dat ze vinden dat de gemeente voorbij gaat aan de eerdere adviezen, bezwaren en onderzoeken die de provincie bij de gemeente heeft ingediend. Daar had de gemeente rekening mee moeten houden en dat heeft ze niet gedaan.

Niet overlegd

Ook is ze kritisch over de vorm van overleg, die volgens de provincie niet heeft plaatsgevonden. "Het plan van maart is niet naar ons gestuurd ter beoordeling. Het kwam vervolgens 4 april ter inzage waardoor we onvoldoende in de gelegenheid waren om op het concept te kunnen reageren. Het gewijzigde nieuwe plan is vervolgens zonder overleg met ons aan de gemeenteraad voorgesteld. Op 1 november werd ons het plan simpelweg opgestuurd per mail. Jullie hebben er toen voor gekozen om onze zienswijze niet geheel in het plan te verwerken."

Geen open zicht 

Het gebied wordt volgens de provincie volledig gebruikt voor geprivatiseerde ontwikkelingen, waardoor inwoners van Enkhuizen geen vrij toegang meer krijgen en er niet meer kunnen wandelen of van de natuur kunnen genieten. "De aantrekkelijke open ruimtes verdwijnen en er is geen doorzicht meer op het IJsselmeer. Het vrije zicht op het water is onvoldoende gegarandeerd."

De provincie geeft hierbij aan dat er met deze beslissing van de gemeente geen rekening is gehouden met het vastgestelde 'Ensemble Westfriesland-Oost'. Ditzelfde geldt voor 'Structuur Westfriese Omringdrijk'. De provincie vindt concluderend dat het plan vooral onvoldoende tegemoet komt aan de eis om de zone langs de dijk vrij te houden van bebouwing en deze publiekelijk toegankelijk te maken. 

Dichtheid van de bouw van 200 vakantiewoningen

"Op deze kwetsbare locatie is de bouw van 200 vakantiewoningen aan het water niet inpasbaar. Het draagvermogen van de plek wordt overschreden in dit plan", aldus de provincie.

Zij stelt dat het huidige gebied van 0,8 hectare nu bestemd is voor de bouw van 200 woningen. Dit resulteert in een dichtheid van 25 huisjes per hectare. "Even ter vergelijking: een gemiddelde VINEX wijk ontwikkeld 30 woningen per hectare." De provincie geeft hiermee aan dat de vele woningen ervoor zorgen dat het gevoel van ruimte verloren gaat. 

De provincie schrijft afsluitend dat ze met hun reactieve aanwijzing dus niet akkoord gaan met het plan en hier een blokkade op zetten. "Wij besluiten dat het vakantiepark en de groenbestemming - zoals in het huidige plan - geen deel mag uitmaken van het bestemmingsplan."

Een harde uitspraak, wat de gemeente dwingt tot twee opties. Enerzijds kan ze het besluit van de provincie aanvechten door in beroep te gaan en anderzijds kan de gemeente terug gaan naar de tekentafel om daar volledig opnieuw te beginnen. 

Reactie gemeente Enkhuizen
De gemeente geeft aan dat ze eerst in de complete inhoud van de brief wil duiken. Afhankelijk van de inhoud en wat ze hiervan vinden, gaat de gemeente een 'gepaste actie' voorbereiden.