Ga naar Content
Haarlem

Haarlemse burgemeester over tekorten politie: "Zoek naar alternatieven voor persoonlijke bewaking"

2 december 2019, 20.15 uur · Aangepast 2 december 2019, 20.31 uur
Door: Geja Sikma · Foto: ANP/Remko de Waal

HAARLEM - Niet alleen meer geld voor de politie, maar ook creatieve oplossingen zijn er nodig om het politietekort op te vangen, vindt burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Zo pleit juist hij, die het afgelopen jaar streng beveiligd moest worden, voor een andere manier van persoonlijke bewaking dan alleen door de politie. Hij denkt aan inzet van het leger, marechaussee of gespecialieerde bewakingsdiensten.

Wienen is één van de burgemeesters die al langere tijd roept om een structurele oplossing van het tekort aan agenten. Ook nu is hij één van de eersten die een noodbrief aan het kabinet heeft geschreven.

Noodbrief van burgemeester Jos Wienen

"Alle basisteams, waaronder ook Haarlem, hebben op dit moment moeite om hun 24 uurs bezetting gepland te krijgen. Ook in de opsporing moeten er scherpere keuzes gemaakt worden in afhandeling van zaken, omdat er te veel aanbod is in verhouding tot het beschikbare personeel. Dit is zorgwekkend en we ontkomen er niet aan om keuzes te maken."

Niet alleen de vergrijzing, de overvolle politiescholen en de grote inzet op evenementen zijn oorzaken voor het tekort, vindt de Haarlemse burgemeester. Hij heeft aan den lijve ondervonden dat bij persoonlijke bedreiging ook een enorm beroep moet worden gedaan op de agenten uit het eigen korps en uit de omliggende korpsen. 

De bewaking van burgemeester Jos Wienen is nu wel afgeschaald, op dit moment moeten Noord-Hollandse korpsen veel agenten afstaan aan bijvoorbeeld persoonlijke bewaking na de moord op advocaat Derk Wiersum. Als geen ander snapt Wienen dat het nodig is, maar er wordt daardoor een "onevenredig beroep op het politiekorps gedaan." 

"Je kunt overal de politie voor inzetten maar daar is sprake zo'n precaire situatie qua capaciteit, dat wij vragen voor de langere capaciteit: 'zoek alternatieven", aldus Wienen.

Tekst gaat verder onder de video:

Haarlemse burgemeester over alternatieven voor persoonlijke bewaking - NH Nieuws / Geja Sikma

Lees ook

Minder inzet bij evenementen 

Eén van de keuzes die burgemeester Wienen zelf neemt, is minder agenten inzetten bij evenementen. Voor komend jaar staat de agenda bol met 'Bevrijdingsfestival 75 jaar', de Formule1 in dezelfde week en ook nog Sail. "De politie is nu al bezig met roosters en vakantiedagen zo in te vullen, dat ze voldoende capaciteit beschikbaar hebben", vertelt Wienen aan NH Nieuws. "Maar dat zal minder zijn." En volgens hem zitten risico's aan die keuze, "maar die zijn beheersbaar".

Tekst gaat verder onder de video:

Haarlemse burgemeester over inzet agenten bij evenementen - NH Nieuws / Geja Sikma

Ook de inzet van wijkagenten bij noodgevallen en problemen bij de aanpak van 'ondermijnende criminaliteit' (onderwereld die zich vermengt met bovenwereld, red.) zijn kwesties die lastig zijn in Haarlem. 

"Er zijn risico's, maar die zijn nog beheersbaar"

Jos wienen, burgemeester haarlem

Zo heeft Haarlem haar pijlen momenteel gericht op criminele activiteiten rondom de Schoterweg in Haarlem-Noord. "De gemeente heeft daar ook extra geld voor uitgetrokken. En als de politie kampt met een capacitietsprobleem, dan is het moeilijk om alle dingen je zou willen doen ook uit te voeren."

En ook voor het wijkgericht werken, zijn er in Haarlem pijnlijke keuzes gemaakt.

Tekst gaat verder onder de video:

Haarlemse burgemeester over wijkagenten en bureau Schalkwijk - NH Nieuws / Geja Sikma

Politiebureau Schalkwijk

Waar door politietekorten in Amsterdam nu gesproken wordt over het stoppen met 24-uurs openstelling van politiebureau's, is deze keuze in Noord-Holland al veel eerder gemaakt. Burgemeester Wienen noemt als voorbeeld het politiebureau in Schalwijk, waar nu alleen nog maar op afspraak een 3D-aangifteloket is. 

"Het liefst zou je wel willen dat de politie daar wel permanent aanwezig is, maar in de huidige situatie denk ik niet dat we daar de capaciteit voor kunnen vinden."

Volgens Wienen is deze wens nog niet definitief van de baan, maar nu ziet hij geen mogelijkheid om in deze grote wijk met veel overlast-problematiek op korte termijn een volwaardig bemande politiebureau te realiseren.