Start van hoofdcontent

Haarlem

NL
V

Steun van Haarlems raad voor verbod op dragen van symbolen illegale motorclubs

22 november 2019, 16.48 uur · Aangepast 22 november 2019, 17.53 uur · Door Redactie

HAARLEM - Het verbod op het dragen van symbolen van verboden motorclubs is nu officieel opgenomen in de APV van Haarlem. Ook symbolen die lijken op die van illegale clubs, zijn verboden. Haarlem tast hiermee de juridische grens af, omdat de Hells Angels, No Surrender, Bandidos en Satudarah nog niet officieel verboden zijn. 

ANP

Een rechterlijke uitspraak over het illegaal verklaren van een aantal motorclubs is nog niet onherroepelijk. Eerst moet de uitspraak door een hoger hof bekrachtigd worden en daarna moet de minister het nog per wet laten vaststellen, erkent burgemeester Jos Wienen. De raad twijfelt of dit Haarlemse verbod nu stand houd. 

Maar de meerderheid van de gemeenteraad steunt burgemeester Wienen in zijn bedoelingen. "Wij zien dat wij als stad en de burgemeester geprovoceerd worden in de strijd tegen uitwassen die er plaatsvinden", betoogt D66-raadslid Maarten Rijssenbeek. Hij vindt dat elke ruimte die er geboden wordt 'om ons te verweren', genomen moet worden. 

Als blijkt dat de illegaliteit  van de motorclubs niet bekrachtigd wordt, dan zal het verbod op het dragen van de clubsymbolen weer worden ingetrokken. In het verbod is ook opgenomen dat de symbolen van de MC Hardliners, die sterk lijken op het teken van de Hells Angels, ook niet openbaarlijk gedragen mogen worden. 

Alleen Liberaal Haarlem en Hart voor Haarlem hadden liever willen wachten met een dergelijke verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening, totdat het juridisch was dicht getimmerd. "Drijf het niet teveel op de spits hier in Haarlem", zei raadslid Louise van Zetten van Hart voor Haarlem gisteravond tijdens de raadsvergadering. Zij ziet een link met de handgranaat die deze week op het bordes van het stadhuis is gelegd. 

Louise van Zetten, Hart voor Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

In de Algemene Plaatselijke Verordening kan een gemeente regels opstellen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Haarlem heeft de APV nu aangescherpt met vier verboden: 


1. verbod op verkoop en gebruik van lachgas

2. verbod op het openlijk vertoon van uiterlijke kenmerken van verboden organisaties -of daarmee sterke gelijkenis hebben- in de openbare ruimte

3. verbod op het gebruik van drugs op door de burgemeester aangewezen gebieden als er sprake is van overlast

4. verbod het oplaten van ballonnen