Noord-Holland

NL
V

"Druk op onderwijs is voedingsbodem voor conflicten tussen scholen en ouders"

11 november 2019, 19.30 uur · Aangepast 12 november 2019, 10.39 uur · Door Redactie

NOORD-HOLLAND Bijna zes op de tien scholen zegt de afgelopen jaren een conflict met ouders te hebben gehad, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Toch betekent dat niet dat de situatie op al die scholen licht ontvlambaar is, nuanceert belangenvereniging Ouders & Onderwijs de resultaten. 

NH Nieuws

"Eigenlijk vind ik dat niet heel veel", zegt directeur Lobke Vlaming over een van de voornaamste bevindingen van het onderzoek. "Zes op de tien scholen. Op een school zitten soms vijfhonderd leerlingen. Duizend ouders. Dat daar een keer een conflict ontstaat vind ik niet raar." 

Scholen zonder conflicten

Behalve naar scholen mét conflicten, kun je ook naar de scholen kijken die zeggen dat ze nooit met conflicten te maken hebben, benadrukt Vlaming. "Dat er op veertig procent van de scholen überhaupt nooit een conflict plaatsvindt, vind ik eigenlijk best wel een positieve uitslag."  Paul van Meenen, Tweede Kamerlid (D66) en voormalig schoolbestuurder, vermoedt dat op veel meer scholen conflicten spelen, maar dat veel scholen bij de beantwoording van de vragen niet volledig open kaart hebben gespeeld. 

Ouders & Onderwijs en Kamerlid D66 Paul van Meenen kijken anders aan tegen uitslagen onderzoek - Joost Lammers / NH Nieuws

Hoewel mondige ouders vaak als de bron van een conflict worden beschouwd,  benadrukt Vlaming dat ook scholen een negatieve rol kunnen spelen. Volgens haar wordt de kiem voor een conflict vaak gelegd door een gebrekkige communicatie vanuit de school. "Dat verwachtingen niet kloppen, dat verhoudingen verslechteren doordat gesprekken niet open worden gevoerd of dat scholen pas laat met problemen bij ouders komen, waardoor ze zich overvallen voelen."

Spanningsveld

Ook Tweede Kamerlid en voormalig onderwijsprofessional Van Meenen zegt het spanningsveld tussen ouders en scholen te herkennen. "Dat je aan de ene kant ouders hebt die staan voor de belangen van het kind, maar dat doen scholen ook. En soms kun je daar verschillend over denken. Als dat een beetje uit de hand loopt, krijg je een conflict."

Ouders & Onderwijs en Kamerlid D66 Paul van Meenen: conflicten zijn herkenbaar - Joost Lammers / NH Nieuws

Van Meenen wijt de conflicten ook aan de tegengestelde belangen van docenten en schoolbesturen. "Docenten spelen hier ook een rol in, want zij zijn ook partij in zo'n conflict. Maar wat je - in mijn ogen - te vaak ziet, is dat schoolbesturen automatisch de kant van de ouders kiezen, vanuit PR-overwegingen, om zo veel mogelijk leerlingen aan je school te binden, en daarmee de docent in de kou laten staan. Dat is zorgelijk."

 

Quote

"Wat je dus moet doen, is die druk wegnemen en ervoor zorgen dat we ons richten op goed onderwijs"

D66-kamerlid Paul van meenen

Het onderwijs staat volgens het Kamerlid 'van alle kanten' onder druk. "Dat vertaalt zich in druk op leraren, dat vertaalt zich in druk op leerlingen en daarmee ook op ouders. Ik denk dat die druk een voedingsbodem is voor dit soort conflicten. Wat je dus moet doen, is vooral die druk wegnemen en ervoor zorgen dat we ons richten op goed onderwijs."

Ouders & Onderwijs en Kamerlid D66 Paul van Meenen over het voorkomen van conflicten - NH Nieuws

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!