Noordkop & Texel

NL
V

Jonge rokers met een kwart afgenomen op Texel: toch nog meeste van Noordkop

17 oktober 2019, 17.15 uur · Aangepast 17 oktober 2019, 17.29 uur
Door Carina Gutker · Foto: Adobe Stock

Het IJslandse regime dat na Volendam ook de gemeente Texel heeft geadopteerd, lijkt zijn vruchten af te werpen. Het percentage Texelse jongeren dat rookt is namelijk met 8,4 procent omlaag gegaan, zo blijkt uit onderzoek van GGD Hollands Noorden. Toch wordt hier nog steeds het meest gerookt van alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland.

Opvallend is dat in de andere Noordkopgemeenten het aantal jonge rokers juist toeneemt. Nadat vorig jaar uit onderzoek bleek dat nergens in Noord-Holland zoveel werd gerookt als op het waddeneiland, nam de gemeente drastische maatregelen. Er is een rookvrije campagne gestart en op sportvelden mag niet meer worden gerookt.

Maar dat is niet het enige bijzondere dat uit de Jongvolwassenenmonitor van 2019 blijkt. Enkele feiten over drank en drugs op een rij: op Texel doet meer dan 70 procent aan binge-drinken (minstens vijf alcoholische drankjes drinken op één gelegenheid). Er worden meer softdrugs gebruikt in de Noordkop. En in Den Helder zijn de meeste geheelonthouders.

Zo'n 17 à 18 procent van de jongeren uit Hollands Kroon en Den Helder vindt het normaal als op een feestje drugs wordt gebruikt. Daarnaast is aan de jongeren gevraagd op welke leeftijd ze begonnen met drinken: dit is gemiddeld 15 jaar, op Texel en Hollands Kroon zijn ze nét iets eerder.

Lees ook: Meer inzicht in alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in West-Friesland

Andere opvallende bevindingen uit het onderzoek: de helft van de Helderse jongeren voelt zich wel eens eenzaam, de jeugd in Den Helder is vaker gestrest en Den Helder kent met bijna 9 procent de meeste gameverslaafden. 

Alle resultaten van de Kop van Noord-Holland zijn online te vinden. De cijfers zijn ook gesplitst per gemeente (Schagen, Hollands Kroon, Texel, Den Helder).

Onderzoek 
GGD Hollands Noorden heeft tussen april en juli 2019 uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheid, levensstijl en het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De laatste keer dat de Jongvolwassenenmonitor werd uitgevoerd was twee jaar geleden. Daarom wordt vergelijking tussen 2019 en 2017 getrokken. In totaal hebben 4.664 jongeren uit 17 gemeenten meegewerkt aan het onderzoek.