West-Friesland

NL
V

Vragen over samenwerking NH Nieuws en WEEFF: "Bijzonder dat niemand ons wat heeft gevraagd"

9 september 2019, 14.17 uur · Aangepast 10 september 2019, 10.50 uur · Foto: NH Nieuws

De raadsfracties van Progressief West-Friesland en de VVD in Medemblik stellen vragen aan het college van B&W over de samenvoeging van de nieuwsredacties van NH Nieuws en streekomroep WEEFF. Dit tot verbazing van Jacky de Vries, chef nieuws bij NH Nieuws: "Ik vind het bijzonder dat niet eens de moeite is genomen navraag te doen bij de bron."

Uit de vragen blijkt dat er zorgen zijn dat NH Nieuws streekomroep WEEFF overneemt met de bijbehorende subsidie. Zo zijn de raadsleden benieuwd of de regioredactie van WEEFF nog wel bestaat en of de subsidies 'direct of indirect naar NH Nieuws gaan'. 

Lees ook: NH Nieuws en streekomroep Weeff starten gezamenlijke nieuwsredactie

Jacky de Vries vindt het onbegrijpelijk dat de raadsleden geen contact hebben gezocht. "Ook de banden  
tussen raadsleden en lokale nieuwssites, die zeer waarschijnlijk geleid hebben tot deze vragen, versterken alleen maar de motivatie om een onafhankelijke nieuwsredactie te creëren."

'Onze taak om efficiënt met gemeenschapsgeld om te gaan'
Volgens de chef nieuws is de samenvoeging van de redacties noodzakelijk voor een betere regionale nieuwsvoorziening, en bovendien zonder dat het extra geld gaat kost. "De formule is heel simpel. De streekomroep krijgt een beperkt budget. Hoe zonde is het om van dat budget allerlei techniek en middelen overeind te houden, die de regionale omroep ook heeft. Daar gaat helaas het meeste geld aan op binnen lokale media, waardoor er geen ruimte is voor verslaggevers en redacteuren. We maken als NH Nieuws en WEEFF beiden gebruik van gemeenschapsgeld en het is de taak om daar efficiënt mee om te gaan."

Als voorbeeld geeft De Vries de websites van beide organisaties die dezelfde berichten maakten, maar waarvoor wel extra kosten werden gemaakt. "Door de krachten te bundelen werken we efficiënter en blijft er geld over voor onafhankelijke en professionele nieuwsverslaggevers. Want dat is hard nodig in dit gebied, dat blijkt maar weer. Het zou zonde zijn als we ons blind staren op merken. Een nieuwsmerk heeft geen betekenis als er geen verslaggeving aan gekoppeld is. Er is volop ruimte voor opleiding en vrijwilligers, juist meer dan in de oude situatie."

Reactie VVD Medemblik
VVD-raadslid Mark Raat reageert op de teleurstelling bij De Vries. "Het was inderdaad goed geweest om ook met de betrokken partijen contact op te nemen, maar we willen ook een reactie van het college horen. We hadden van WEEFF meer verwacht dan tot nu toe wordt geleverd. Bovendien horen we geluiden dat er onvrede is onder vrijwilligers, en zijn er ook al veel van hen verdwenen sinds de komst van WEEFF."