Amsterdam

NL
V

Amsterdamse huizen straks verwarmd met diesel-energie door problemen bij AEB

6 augustus 2019, 17.09 uur
Door AT5 · Foto: AT5

Het AEB heeft op korte termijn nog meer geld nodig om niet failliet te gaan. Ook moeten er komende winter diesel-units op het terrein van het bedrijf worden geplaatst om 25.000 woningen en 300 grootverbruikers in de stad te kunnen blijven voorzien van warmte. Normaal gesproken zou deze warmte door het Afval Energie Bedrijf worden geleverd, maar vanwege de problemen bij de afvalverbrander is er een impopulair noodplan opgesteld.

Dat schrijft het college dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente is honderd procent aandeelhouder, schuldeiser én klant van het bedrijf in Westpoort. Het is al langer onrustig bij het afvalverwerkingsbedrijf. Sinds februari vorig jaar staat het AEB al onder verscherpt toezicht van de omgevingsdienst omdat de veiligheid van de medewerkers niet meer kon worden gegarandeerd.

Lees ook: Waterschap bouwt met spoed nooddepot voor rioolslib AEB in Westelijk Havengebied

Vorige maand bleek dat het AEB ook de financiën niet op orde had: een faillissement kon dankzij een toezegging van zestien miljoen door de gemeente en banken voorlopig worden voorkomen. Daarnaast heeft de gemeente eerder dan gepland 6,2 miljoen euro aan rekeningen aan het bedrijf betaald.

Andere afvalverbranders springen bij
Door de crisis bij het bedrijf zijn er ook grote problemen met het ophalen van afval in de stad. Een volledig in bedrijf zijnde AEB telt namelijk zes verbrandingslijnen. Op dit moment werken er slechts twee. De gemeente heeft dit voor nu weten op te lossen door afspraken te maken met andere afvalverbranders. Er kan tijdelijk worden gestort bij twee andere locaties buiten de stad. Een derde locatie wordt binnenkort bekendgemaakt.

Ook wordt er gewerkt aan extra tijdelijke bufferopslag. Het college benadrukt dat deze maatregelen geen structurele oplossing zijn. Daar zijn andere plannen voor nodig. Onduidelijk is nog hoe dit eruit zou moeten komen te zien.

Lees ook: Vervuild slib in Noordzeekanaal door problemen bij AEB

Omdat het er niet naar uit ziet dat het AEB op korte termijn weer volledig in bedrijf is - het is überhaupt nog maar de vraag of dit nog wel gaat gebeuren - moet er ook naar langdurige oplossingen worden gezocht. Het college ziet iets in het plan om minder buitenlands afval te importeren. Binnenkort zijn er gesprekken tussen alle betrokken partijen hierover: dan wordt duidelijk of het ook écht zover gaan komen.

Diesel moet warmte verzorgen
Door het stilleggen van verbrandingslijnen, is de kans groot dat er deze winter ook problemen ontstaan rondom de warmwatervoorzieningen. Tienduizenden gebruikers in de stad zijn hiervan afhankelijk. Uit het verbranden van het huis- en bedrijfsafval wordt namelijk warmte opgewekt. De oplossing is een impopulaire stap voor dit groene college: er worden deze winter diesel-units geplaatst op het terrein van het AEB. 

Door het gebruik van diesel zal er wel meer milieuschade zijn. Mocht er dit jaar sprake zijn van een strenge winter, dan kan er maximaal 35.000 ton extra CO2 worden uitgestoten. Het college zegt zeer ongelukkig te zijn met dit gegeven, "maar de continuïteit van de warmtevoorziening heeft de prioriteit."

Toekomstscenario's
Adviseurs van het bureau Alvarez & Marsal werken momenteel toekomstscenario's uit voor het AEB. Zij hebben vorige week voor het eerst de gemeente geïnformeerd. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat de financiële steun van de gemeente en banken - de zestien miljoen - sinds maandag wordt gebruikt om het bedrijf operationeel te houden.

Lees ook: Onzekerheid bij afvalbedrijven door problemen AEB

De verwachting is dat het bedrijf op korte termijn, nog voordat de adviseurs klaar zijn met hun opdracht, nog meer geld nodig heeft. "Mocht er een nieuw verzoek komen, dan zal het college dit beoordelen op basis van de onderbouwing voor de steun", zo staat in de brief.

De kans dat het afvalbedrijf in de huidige vorm blijft bestaan, is nihil. Het bedrijf zal zo goed als zeker in stukken worden opgeknipt en verkocht worden of gecontroleerd failliet gaan. Er is veel te veel geld nodig (zo'n 150 miljoen euro) om het bedrijf op huidige voet door te laten gaan.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!