Amsterdam

NL
V

Waterschap bouwt met spoed nooddepot voor rioolslib AEB in Westelijk Havengebied

2 augustus 2019, 13.18 uur · Foto: AT5

De overlast van het nauwelijks functioneren van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) blijft toenemen. In de Westelijke havens wordt met spoed gewerkt aan een tijdelijk depot voor rioolslib.

Naast het verbranden van het afval is het AEB normaliter verantwoordelijk voor  de verwerking van het rioolslib van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Door de problemen bij het afvalbedrijf liggen deze werkzaamheden al weken stil.

Rioolwater wordt gezuiverd van alle nuttige stoffen uit de uitwerpselen en andere stoffen in het water. Wat er overblijft en dus niet in het oppervlaktewater zit, is rioolslib.

Lees ook: Vervuild slib in Noordzeekanaal door problemen bij AEB

Peter Smit van het Waterschap waarschuwde twee weken geleden tegenover AT5 al het rioolslib niet lang op te kunnen slaan. "We hebben nu tijdelijke opslag geregeld op twee plekken voor de komende twee weken" zei hij toen. "Maar daarna kunnen we dat niet meer kwijt."

Nooddepot
Die voorspelling is uitgekomen. Waternet werkt nu met veel haast aan een opslag bij de Ruigoordweg. Een oplossing voor de problemen met het slib is dit niet. "Al het slib dat opgeslagen wordt, moet uiteindelijk nog verwerkt worden. Het opslaan van zuiveringsslib is voor het waterschap onwenselijk, maar gezien de urgentie van de huidige situatie noodzakelijk", schrijft Waternet in het persbericht. "Een landelijke oplossing voor het verwerken van zuiveringsslib blijft daarom meer dan noodzakelijk."

Lees ook: Onzekerheid bij afvalbedrijven door problemen AEB

Rechtsgang
Naastgelegen havenbedrijven laten aan Het Parool weten niet blij te zijn met het depot. "Wij hebben recent tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwbouw op dit terrein, in overleg met het Havenbedrijf, en nu worden we geconfronteerd met dit slibdepot dat stankoverlast veroorzaakt en ongedierte aantrekt", aldus Sander Wiegersma van Katoen Natie. "Er is hier verder geen baggerverwerking of vergelijkbare industrie, dus ik vind de keuze voor deze kavel erg frappant."

Wiegersma bereidt zich voor op een gang naar de rechter. Het AEB verwacht dat de problemen nog zes tot negen maanden zullen aanhouden.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!