Noord-Holland

Ondernemers boos om plannen provincie: "Blinde vlek voor economie en ondernemerschap"

18 juni 2019, 16.45 uur · Aangepast 18 juni 2019, 17.34 uur · Foto: ANP

Whatsapp

Een grote groep ondernemersclubs is teleurgesteld in het nieuwe provinciebestuur. Ze stellen dat de provincieplannen voor de komende jaren te veel gefocust zijn op duurzaamheid en op de regio Amsterdam.

"Het lijkt wel alsof het college een blinde vlek heeft ten aanzien van economie en ondernemerschap", schrijven de ondernemers, die zich verenigd hebben in het Economische Forum Holland boven Amsterdam (EFHBA), in een open brief. 

"Het is duidelijk dat bij het nieuwe provinciebestuur de prioriteit niet bij een voorspoede economische ontwikkeling legt. Het contrast met de bevlogen, uitgebreide bladzijden over de klimaatverandering is schrijnend."

Treurigheid
Ze stellen onder meer dat het gebied boven het Noordzeekanaal te weinig aandacht krijgt in het college-akkoord. "In plaats van de relaties te versterken tussen het Noorden en de Metropoolregio Amsterdam, benadrukt het provinciebestuur eerder de verschillen."

Lees ook: ANWB schrijft brandbrief aan nieuw provinciebestuur: 'Meer geld voor verkeersveiligheid'

Ook noemt het EFHBA de plannen voor toerisme en recreatie "van grote treurigheid". Ze stellen teleurgesteld te zijn dat de provincie wederom met een nieuwe visie komt. 

Niet uitgenodigd
De ondernemers zijn daarnaast teleurgesteld dat ze niet zijn uitgenodigd om mee te praten over het college-akkoord. Dit terwijl de provincie op haar website meldt wel degelijk een brief te hebben ontvangen van het EFHBA.

"Een kleine delegatie van ons bestuur stelt zich graag beschikbaar om onze belangrijkste agenda- en actiepunten toe te lichten die wij samen met het nieuwe provinciaal bestuur willen realiseren", viel daarin te lezen. 

Ondernemersclubs
Het EFHBA is een samenwerkingsverband van meerdere ondernemersclubs. Aangesloten zijn onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW NoordWest-Holland, Ondernemers Regio Alkmaar, Land- en Tuinbouworganisatie Noord en de OV IJmond.

De provincie presenteerde vorige week het langverwachte coalitie-akkoord. Het nieuwe college bestaat uit twee gedeputeerden van GroenLinks en de VVD. Verder leveren D66 en de PvdA ieder één 'provincieminister'. 

Reactie provincie
Het provinciebestuur zegt de open brief van het EFHBA te hebben ontvangen. "Het coalitieakkoord is een akkoord op de hoofdlijnen. Daarnaast staat duidelijk vermeld dat beleid dat niet wordt genoemd in het akkoord wordt voortgezet", aldus een woordvoerder.

De provincie belooft te blijven investeren in de economie van Noord-Holland. "Voor de verdere invulling van het nieuwe beleid blijven wij nauw samenwerken met onze partners. We gaan dus ook met EFHBA in gesprek."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!
Whatsapp