Start van hoofdcontent

OOSTZAAN

nl

Twee zwemlocaties in Het Twiske aangepakt: "Fijn dat we nu schoon zwemwater hebben"

19 juni 2019, 09.00 uur · Door Robbert Bianchi

In het recreatiegebied Het Twiske in de Zaanstreek maken veel mensen gebruik van de acht officiële zwemlocaties. Van twee locaties was de waterkwaliteit al jaren niet optimaal. Het recreatieschap heeft nu maatregelen genomen, die moeten zorgen dat de populaire zwemlocaties verschoond blijven van blauwalg en andere schadelijke bacteriën.

Het gaat om 't Vennegatstrand en de Speelsloot. "Bij beide locaties was de doorstroming van het water onvoldoende. Door het plaatsen van damwanden en een pompinstallatie is de doorstroming verbeterd, waardoor de bacteriën en blauwalg zich niet kunnen nestelen en het water schoon blijft", zo legt beheermedewerker Marco Woudstra van het Recreatieschap Twiske-Waterland uit.

Pomp
De Speelsloot is gevormd als een eiland met een sloot erheen. Aan beide wateringangen is er een damwand geplaatst. Met een pomp wordt het water over eerste damwand heen gespoten. "Door de pomp ontstaat er stroming en loopt er dagelijks vers water voor het strand langs", laat Woudstra zien terwijl hij de pomp aanzet.

Aan de uitstroomkant is de damwand iets lager, zodat het er maar aan één kant uit kan. "We hebben ervoor gekozen om hier een niet al te grote opening te maken, zodat het water sneller stroomt", vertelt Woudstra. De pomp staat alleen 's nachts aan. De damwanden zijn zo gemaakt dat de vissen er makkelijk overheen springen.

Vogelpoep
Ook de zwemlocatie ’t Vennegat is volgens dezelfde methode aangepakt. Hier zijn eveneens damwanden en een pomp geplaatst. Tevens is deze locatie helemaal schoongemaakt en is het slib van de boden verwijderd en nieuw zand gestort. Bovendien wordt op alle locaties in Het Twiske drie keer per week de vogelpoep opgeruimd.

Woudstra gaat ervan uit dat de maatregelen afdoende zijn. "Het is heel fijn dat we met subsidie van de provincie en het Hoogheemraadschap deze zwemplekken hebben kunnen aanpakken, waardoor we nu op alle zwemlocaties in Het Twiske schoon zwemwater hebben", aldus Woudstra.

Jouw Noord-Holland
Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.