Ga naar Content
Amsterdam

Economische groei in Metropoolregio Amsterdam blijft hoog

17 juni 2019, 10.49 uur · Aangepast 17 juni 2019, 15.43 uur
Door: · Foto: Provincie Noord-Holland

De economie van de MRA groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent. Dat is minder dan de 3,4 procent groei van vorig jaar maar de regio presteert beter dan het landelijk gemiddelde. In Europa behoort Amsterdam tot de sterkst groeiende regio's. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers.

De bloeiende economie zorgt voor extra banen. De komende twee jaar verwacht de Amsterdam Economic Board dat er 57.000 nieuwe banen bijkomen in de regio Amsterdam. Vorig jaar groeide de werkgelegenheid met 52.000 nieuwe banen. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4 procent van de beroepsbevolking in 2018 naar 3,8 procent in 2019.

Laag-opgeleiden
De Amsterdamse wethouder Kock van Economische Zaken Amsterdam ziet de stad als een sterke banenmotor. "De grenzen van de groei zijn nog niet in zicht. Veel bewoners hebben profijt van het Amsterdamse economische succes: zo is bijvoorbeeld de daling van de werkloosheid het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden."

Er is veel vraag vanuit de techsector maar ook de zakelijke dienstverlening, de zorg, horeca en toerisme hebben mensen nodig. Buitenlandse vestigingen zorgen voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam en omgeving. De ICT, de distributiesector, beveiliging, bouw, de zorg en het onderwijs hebben te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Europa
De economische groei van Amsterdam en de regio ligt in 2019 en 2020 respectievelijk 1,3 en 0,8 procentpunt hoger dan die in de rest van Nederland. Ze hoort bij de drie sterkst groeiende regio’s in Europa, samen met Praag en Warschau.
De werkloosheid daalt naar verwachting van 4 procent van de beroepsbevolking in 2018 naar 3,8 procent in 2019.

De krapte op de arbeidsmarkt en de spanningen in de wereldhandel zorgen er wel voor dat de groei de komende jaren iets afzwakt. Maar de groei van de Metropoolregio blijft stabiel, in verhouding met Nederland en Europa waar de daling van de groei groter is.

Regio
Amsterdam en Amstelland-Meerlanden zijn de regio's die economisch gezien de kar trekken maar in tegenstelling tot voorgaande jaren leveren de andere Metropoolgemeenten een grotere bijdrage.  “De krachtige groei, ook in Almere, laat zien dat de regionale economie sterk is in de Metropoolregio; blijven investeren in de samenwerking is echter cruciaal.", aldus de Almeerse wethouder Maaike Veeningen.