Start van hoofdcontent

Noordkop & Texel

NL
V

Drones onmisbaar in de precisielandbouw

17 juni 2019, 06.00 uur · Aangepast 18 juni 2019, 11.12 uur

Een speciaal centrum voor agridrones moet in de Kop van Noord-Holland het gebruik van drones en data in de landbouw stimuleren. Wanneer landbouwers meer en gedetailleerde informatie over hun grond krijgen kunnen ze efficiënter werken.

"Met mijn boerenverstand kan ik wel inschatten hoeveel bestrijdings- of voedingsmiddelen ik op mijn land moet spuiten, maar het oog van de camera weet het exact", zo stelt Jacob Geluk. In de Wieringermeer heeft hij een landbouwbedrijf waar hij al enige tijd werkt met drones. "Ik spuit niet meer te veel en dat scheelt geld."

Booming Business
De ontwikkelingen in de zogeheten precisielandbouw gaan hard. "Zeker nu volgend jaar voor het bedrijfsleven de regels voor het vliegen met drones versoepeld worden verwacht ik dat nog meer boeren overstag gaan", zo schetst Jan Wiersma van Vliegen.nl de nabije toekomst. Hij verkoopt drones voor onder andere de landbouw. "Drones zijn booming business, maar het is wel belangrijk dat je het serieus aanpakt". 

Data
Drones met speciale camera's brengen landbouwgronden in kaart en kunnen op de centimeter nauwkeurig aangeven hoeveel er gespoten moet worden. Die data worden doorgegeven aan de trekker waarna de spuitinstallatie automatisch de juiste hoeveelheid voeding of bestrijdingsmiddelen op de juiste plek spuit.

Autonoom
Met grotere en zwaardere apparaten is het in de toekomst ook mogelijk om met drones zelf te spuiten of insecten op de landbouwgrond te verspreiden. Trekkers met spuiten zijn dan overbodig en bovendien werken de drones helemaal autonoom. Een druk op de knop is voldoende om het werk te laten doen.

Match2020
Een Agri Drones & Data Centrum in de Noordkop moet de landbouwers straks helpen bij het toepassen van drones en het verwerken van data. Onder de naam 'Match2020' is het project inmiddels van start gegaan waarbij scholing belangrijk is. Nieuwe technieken moeten betere teeltadviezen opleveren waardoor agrariërs efficiënter kunnen werken.

NH/marc ruyg