Gooi

Provincie koopt alvast perceel voor gevreesde vaarverbinding Loenderveense Plas

12 juni 2019, 09.51 uur

Provincie NH
Provincie NH

LOOSDRECHT - De provincie Noord-Holland heeft vanwege strategische overwegingen een aantal percelen gekocht in het Oostelijk Vechtplassengebied, waaronder een perceel langs de Horndijk. Dit is voor de eventuele vaarverbinding tussen de Loenderveense Plas en de Vuntusplas.

Op dit moment wordt onderzocht of de vaarverbinding überhaupt mogelijk is. Vooruitlopend op de uitkomst heeft de Provincie alvast grond gekocht om de verbinding te realiseren. Buurtbewoners die al langer strijden tegen deze vaarverbinding reageren teleurgesteld. "Dat het landje aan de Horndijk is gekocht zagen we aankomen, want de Provincie had al een optie op dit stukje grond. Kennelijk staat de uitkomst van de milieu- en effectrapportage al vast", aldus de Vereniging Behoud Loenderveense Plas.

Lees ook: Raad is unaniem: gevreesde Loosdrechtse vaarverbinding wordt onderzocht

De Provincie laat weten dat ze vaker vooruitlopend op de planvorming grond aankoopt vanuit strategisch oogpunt. Hoe het perceel wordt ingericht is nog niet bekend en afhankelijk van verdere plan- en besluitvorming. Als de vaarverbinding niet doorgaat, zou ze het perceel eventueel willen gebruiken voor een faunapassage of een publieke ruimte tussen de weg en de plas.

Nieuwe Polderplas
Ook heeft de Provincie alvast percelen in natuurgebied ’t Hol en een perceel aan de Nieuwe Polderplas gekocht. Volgens haar zijn er aan de Nieuwe Polderplas diverse mogelijkheden, zoals aanleg nieuwe natuur, toepassing van bagger, recreatief trekpad en maatregelen ter verbetering van de toegangelijkheid van het gebied.

Lees ook: Loosdrechters boos om teruggedraaide toezegging wethouder: "We worden gefopt"

De aankoop van de Nieuwe Polderplas komt als een verrassing voor de Vereniging Behoud Loenderveense Plas. "De grote karekiet, die zijn habitat langs de Horndijk, Veendijk en bij de driesprong heeft, moet verhuizen. We houden er ernstig rekening mee dat de vaarverbinding Horndijk-Veendijk over enkele jaren weer op de agenda staat. De vereniging blijft knokken tegen elke vaarverbinding langs de Horndijk en Veendijk (Natura 2000-gebied)."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!