Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Provincie komt met 'duurzaam' coalitieakkoord: dit zijn de belangrijkste punten

12 juni 2019, 12.30 uur · Aangepast 12 juni 2019, 16.09 uur · Foto: AT5 / NH Media

Klimaat, bereikbaarheid en leefbaarheid: deze speerpunten staan de komende vier jaar op de agenda in de provincie. Dat maken de coalitiepartijen op dit moment bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord. Maar wat zijn deze plannen? NH Nieuws zet de belangrijkste punten voor je op een rijtje!

Benieuwd naar de specifieke plannen voor jouw regio? Check ze hier: Alkmaar e.o., 't Gooi, Haarlem e.o., Haarlemmermeer, Noordkop & Texel, West-Friesland, IJmond, Zaanstreek-Waterland

De belangrijkste punten
- Er komt een onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad, Purmerend, Schiphol en Hoofddorp. Dit is een langgekoesterde wens van veel organisaties. 

- Er wordt 26 miljoen euro uitgetrokken voor openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en fietsveiligheid. 

- De motorrijtuigenbelasting wordt niet verhoogd.

- De provincie gaat proberen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De focus ligt op zonne-energie, met bijvoorbeeld de realisatie van zonnepanelen op daken van gebouwen. 

- Gemeenten krijgen meer inspraak over woningbouw. Er mag ook gebouwd gaan worden aan de randen van kernen in landelijk gebied. 

- De verbindingsweg A8/A9 moet verdiept of in een tunnel worden aangelegd, om het landschap te sparen. Het behoud van de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam is daarin leidend.

- Er wordt 13 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in de verbetering van de luchtkwaliteit, het opruimen van asbest en geluidsschermen. 

- De provincie wil meer vrachtvervoer over water, in plaats van over de weg. 

- De N247 moet in een tunnel onder Broek in Waterland doorgaan, waardoor de twee delen van het dorp met elkaar worden verbonden.

- Er gaat geld naar de verduurzaming van sportaccomodaties, zodat verenigingen op termijn kunnen besparen. 

- Het eigen risico bij faunaschade bij boeren wordt verhoogd en gaat naar 20%. Dit moet een extra prikkel zijn om ganzen snel en doelgericht te verjagen

- De provincie wil zoveel mogelijk windmolens op zee, maar ook op land. Daarmee zijn de plannen gewijzigd, want het bouwen van extra windmolens op land was lange tijd niet de bedoeling.

- In meerdere regio's (Alkmaar, 't Gooi, Haarlem en de IJmond) komt er extra geld voor het aanleggen van snelfietsroutes. Voor Schiphol ligt al zo'n plan. In de IJmond moet de spitspont bij Velsen ook na de oplevering van de nieuwe zeesluis blijven varen. 

- Burgers moeten meer betrokken worden bij besluitvorming. Er komt een werkgroep die dit gaat onderzoeken. Ook moeten er meer bewonerspanels komen.

- Het meeste geld van de begroting van ruim 207 miljoen gaat naar het verbeteren van de bereikbaarheid (61,7 miljoen), gevolgd door het vitaal landelijk gebied (47,5 miljoen) en het klimaat (36,1 miljoen).  

Resultaat
Het akkoord is het resultaat van ruim zes weken onderhandelen onder leiding van formateur en Tweede Kamerlid Laura Bromet. Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) bereikten overeenstemming over de speerpunten van de provincie voor de komende vier jaar. Wie de posten van gedeputeerde staten gaan vervullen, wordt later in dit bericht aangevuld.