Haarlem

Kort geding over vergadering achter gesloten deuren in Bloemendaal

27 mei 2019, 11.55 uur · Aangepast 28 mei 2019, 14.18 uur · Foto: NH Nieuws

Whatsapp

Twee partijen in de gemeenteraad van Bloemendaal stappen naar de Haarlemse rechtbank. Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal vechten daar het geheim verklaren van een brief aan de raad aan. Ook eisen ze dat ze in alle openheid over deze brief kunnen debatteren. "Onze inwoners betalen dit en zij hebben recht op de waarheid."

Dat blijkt vandaag uit een verklaring van Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal. Het is nog niet bekend wanneer de zaak bij de bestuursrechter dient.

Persverklaring
Roos geeft in de persverklaring aan dat ze bovendien geen voorzitter wil zijn van de raadscommissie die in het geheim moet vergaderen over de brief. "Ik vind het raadsbesluit niet te verenigen met mijn geweten. Ik heb de belofte afgelegd getrouw te zijn aan de Grondwet en dat ik wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat kan zo niet."

Lees ook: Raad wil onderzoek naar hoofdpijndossier

De zaak gaat over een brief van onderzoeksbureau Integis. Dat doet namens de gemeenteraad onderzoek naar wat er in 2014 op het gemeentehuis is voorgevallen in het dossier Elswoutshoek. Dat gaat over een tienjarig conflict tussen de gemeente en de broers Rob en Hans Slewe. Het conflict begon met een verschil van mening over hoe het landgoed opnieuw kan worden bebouwd. Daarna volgden over en weer beschuldigingen over tegenwerking.

Ongemotiveerd
Er liggen al bewijzen op straat dat de gemeente destijds minstens één keer de wet overtrad, en dat een journalist is tegengewerkt toen hij over Elswoutshoek schreef. Een eerdere brief van dit bureau over het onderzoek was openbaar. Nu volgt een tweede brief die volgens Roos ongemotiveerd geheim is verklaard. Zij en Heukels vrezen dat er achter gesloten deuren wordt gewerkt aan een uitgekleed onderzoek waarbij de hoofdrolspelers (bijvoorbeeld de VVD, GroenLinks, burgemeester Ruud Nederveen en wethouder Thames Kokke) van destijds vrijuit gaan. 

Lees ook: Bloemendaal overtrad wet door stiekeme opnames niet te melden

Roos noemt de gang van zaken 'een gemiste kans.' "Ik wil graag alles willen kunnen vertellen over wat ik weet aan het onderzoeksbureau. Maar ik heb bijvoorbeeld de onderliggende mails niet. Helaas raakt de waarheid steeds verder buiten beeld. Waarheidsvinding is niet mogelijk als alles geheim of vertrouwelijk is."

Bovendien voedt de gang van zaken, volgens Roos, de speculaties over wat er toen is gebeurd in plaats van dat er aan waarheidsvinding wordt gedaan.

Openbaar debat
De twee raadsleden denken een goede zaak te hebben. Het is volgens hen niet logisch een eerste brief openbaar te laten en een tweede zonder motivering geheim te verklaren. "Een raadsbesluit mag je bij de rechter aanvechten. Dat noemen ze de Koninklijke weg. Het raadsbesluit is ongemotiveerd en de inwoners van Bloemendaal hebben recht op een openbaar debat. We willen de brief ook met deskundigen bespreken en dat kan nu niet. Nu kunnen we niets.

De twee partijen hopen dat de rechter het besluit schorst of bijvoorbeeld de gemeenteraad dwingt het geheim verklaren te motiveren. 

Whatsapp