Ga naar Content

Natuurbrug bij Anna’s Hoeve helpt dieren veilig oversteken

Door alle ruimtelijke ontwikkelingen komt de natuur vaak in het gedrang. Om ook voor planten en dieren een goede leefomgeving te behouden, moet er soms worden ingegrepen. Zo wordt er in Hilversum gewerkt aan een natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden in het Gooi.

Tussen Anna’s Hoeve en Monnikenberg ligt nu alleen een spoorlijn. Maar straks komen daar ook een weg, een fietspad en een HOV-busbaan bij. Dat is voor veel dieren een groot obstakel. Om de dieren toch veilig te laten oversteken, wordt er een natuurbrug gebouwd. De brug wordt maar liefst 50 meter breed en 8 meter hoog.

Tot rust komen
Samen met de faunapassage onder de A27, die even verderop ligt, vormt de natuurbrug belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de andere Gooise natuurgebieden. Om de dieren zoveel mogelijk met rust te laten zal een deel van het gebied rond de natuurbrug en de faunatunnel straks niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.

"Dit hele gebied gaan we zo inrichten, dat zoveel mogelijk diersoorten veilig en ongestoord gebruik kunnen maken van de verbinding en hier tot rust kunnen komen", legt omgevingsmanager provincie Noord-Holland Eugenie ten Hag uit. Om de rust te garanderen, worden er aan beide zijden van de nieuwe infrastructuur grondwallen aangelegd. Dat zijn een soort dijken waardoor de dieren, maar ook de recreanten, het verkeer niet meer zien en minder horen.

Compensatieplicht
Vanwege de aanleg van de infrastructuur en de natuurbrug zullen er veel bomen worden gekapt. "Dat is eigenlijk de andere kant van het verhaal. Maar we gaan wel proberen zoveel mogelijk bomen te sparen of in het gebied zelf te herplanten. Bijvoorbeeld op de grondwallen gaan we veel bomen planten", vertelt Ten Hag.

"Er geldt ook een compensatieplicht, dat wil zeggen dat we de oppervlakte aan bomen die we weghalen er weer nieuwe moeten aanplanten. En als dat hier niet lukt, dan doen we dat elders."

Het hele gebied wordt opnieuw ingericht. Stukken bos worden straks afgewisseld met open heidegebied met daarin ook poelen voor de amfibieën. "Bos is een eindstadium. Het zorgt er ook voor dat er verder weinig groeit op de grond. Door jonge aanplant en open stukken bos geef je andere struiken en bloemen weer een kans en daar profiteren bepaalde dieren weer van", vertelt Ten Hag.

Flinke operatie
Hoewel het gebied dus voor mensen gedeeltelijk afgesloten wordt, krijgen de bezoekers van Anna’s Hoeve er ook iets voor terug. Want de huidige weg die nu dwars door het natuurgebied loopt verdwijnt, zodat ook hier weer rustig van de natuur genoten kan worden. "Al met al is het een flinke operatie. Maar we hebben hier echt gekeken naar hoe we de natuur kunnen behouden en versterken, niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mensen. En ik geloof dat we hier echt iets heel moois gaan maken", besluit Ten Hag.

Jouw Noord-Holland
Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.