Haarlem

Bloemendaal stapt naar politie om gelekte geheime mails

16 mei 2019, 10.46 uur · Aangepast 16 mei 2019, 12.39 uur · Foto: Joost Lammers / NH Nieuws

Whatsapp

De gemeente Bloemendaal is naar de politie gestapt nadat de gemeente op de hoogte was gesteld dat NH Nieuws en een inwoner van Bloemendaal beschikken over geheimverklaarde mails. Deze mails zijn door onbekenden per post verstuurd.

De gemeente Bloemendaal wil niet reageren op inhoudelijke vragen van NH Nieuws, omdat het om deels geheime mails gaat: "Het is nu aan de politie hoe met deze melding om te gaan."

Lees ook: Bewijs van heel vuil spel gemeente bloemendaal manipuleerde journalisten

Het gaat om een select aantal mails uit 2014 die onder meer geheim zijn verklaard, omdat er namen van ambtenaren in voorkomen. Die worden beschermd, omdat ze hun mails destijds hebben verzonden in de wetenschap dat er 'nooit persoonsgerichte beschuldigingen in het openbaar zouden kunnen worden gedaan aan hun adres', verdedigt de gemeente zich. 

Dooretteren
Burgemeester Elbert Roest laat weten niet blij te zijn met de rondgestuurde geheime mails en documenten uit 2014. "Ik ben inmiddels de vierde burgemeester die te maken heeft met dit dossier. Ik vind het vreselijk dat dit conflict maar doorettert. Niemand is er bij gebaat dat er nu vertrouwelijke informatie op straat ligt. Dit is niet in het belang van de inwoners van Bloemendaal."

Lees ook: Bewijs: ambtenaren en politici brachten broers bewust in diskrediet

Met dat laatste is niet iedereen het eens. Al jaren roepen Bloemendalers en sommige raadsleden om juist volledige openheid van zaken rondom de slepende kwestie Elswoutshoek, waarin de gemeente contra de broers Slewe staat over de bebouwing van het landgoed. 

USB-stick
Drie raadsleden hebben een usb-stick gekregen waar ook de rondgestuurde mails op voorkomen. Daar wijst de gemeente specifiek op. Het zijn Marielys Roos, Leonard Heukels en Rob Slewe, zelf een van de hoofdrolspelers in het dossier. De geheime mails zijn sinds het uitreiken van de usb-sticks echter ook al rondgestuurd naar onder andere alle raadsleden en leden van het college van B en W. Uit die beperkte kring moet de post aan NH Nieuws voort zijn gekomen.

Hieronder de integrale reactie van de gemeente Bloemendaal aan NH Nieuws:

''Het gaat om informatie over het dossier Elswoutshoek van 5 jaar of langer geleden waar vele personen bij betrokken zijn.  De raad heeft gelast om onderzoek te doen naar waarheidsvinding over die periode en heeft daartoe het onafhankelijke onderzoeksbureau Integis opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

De raad heeft onlangs een motie aangenomen om een gesprek te voeren over het vervolg van dit onderzoek. Een drietal raadsleden heeft via een beveiligde usb stick toegang gekregen tot al deze informatie van 5 jaar en langer geleden. Dit betreft vertrouwelijke informatie en mag niet met derden worden gedeeld. Onderdeel van die vertrouwelijke informatie is een handvol geheim verklaarde e-mails op een totaal van ruim 40.000. Wij hebben vernomen dat vertrouwelijke informatie afkomstig van deze usb-stick nu wordt verspreid en letterlijk op straat ligt. Dat doet het onderzoek van de raad geen goed en helpt niet in het proces om tot een oplossing te komen. Wij hebben daarom na kennisneming hiervan een melding gedaan bij de politie. Het is aan hen om te bepalen hoe met deze melding om te gaan. Wij kunnen daarom nu niet ingaan op inhoudelijke vragen.

Er wordt in de openbaarheid veel gesproken over de vertrouwelijkheid en geheimhouding van e-mails. Wij horen ook de geluiden dat alle geheime e-mails openbaar moeten worden gemaakt. Het is goed om de afweging die in 2014 hierover is gemaakt met u te delen. Het gaat om (privé) personen die toentertijd de verzekering kregen dat stukken niet openbaar zouden worden gemaakt ter eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit woog des te zwaarder omdat persoonlijke ervaringen in vrijheid moesten kunnen worden afgelegd. Om daarmee te voorkomen dat bij openbaarmaking van de namen en stukken persoonsgerichte beschuldigingen zouden kunnen optreden waardoor betrokkenen persoonlijk nadeel zouden ondervinden.

Dit standpunt is op 18 juli 2018 bevestigd door een uitspraak van de Raad van State. Terugkomen op dit beginsel is een dilemma omdat het raakt aan betrouwbaar bestuur."

Whatsapp