Gooi

Integriteitsonderzoek naar Hilversumse wethouder; hoe gaat dat in z’n werk?

23 april 2019, 21.29 uur · Foto: Gemeente Hilversum

Whatsapp

Er loopt voor de derde keer een onderzoek naar de integriteit van de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger. Twee keer eerder werd hij vrijgesproken. Nu is er opnieuw sprake van een integriteitskwestie. Maar hoe verloopt zo’n onderzoek eigenlijk? NH Nieuws zoekt het uit. 

De aanleiding voor deze kwestie is een artikel in de Gooi en Eembode van twee weken geleden. "Tonnen gemeenschapsgeld zijn gestopt in Dudok in Concert en de Dutch Media Week. Deze feestjes zijn georganiseerd door de Dutch Media Foundation, waar wethouder Wimar Jaeger al meer dan twee jaar secretaris van blijkt te zijn. Een nevenfunctie die veel raakvlakken heeft met zijn portefeuille én die niet vermeld is", stond in de krant.

Wimar Jaeger is in Hilversum wethouder Media en Economie. De krant kwam erachter dat hij in het bestuur zit bij de Dutch Media Foundation, een stichting die evenementen organiseert in Hilversum. De stichting krijgt subsidie. Naast zijn bestuursfunctie daar, is hij ook lid van de adviesraad van het Stadsfonds. En het Stadsfonds geeft juist subsidie. Hij zou dus kunnen adviseren over de subsidie voor de stichting waar hij bestuurder van is. 

Er komen bij burgemeester Broertjes twee integriteitsmeldingen binnen over de vermeende dubbele pet van de wethouder.

Stappenplan
De gemeente hanteert het ’Stappenplan integriteitsschendingen’ voor dit soort kwesties. Dat gebeurt onder leiding van de burgemeester. Allereerst doet de burgemeester een eerste screening naar de meldingen. Want "het starten van een feitenonderzoek heeft grote gevolgen voor zowel de betrokkenen als de gemeentelijke organisatie", zo valt te lezen in het Stappenplan.

Lees ook: Integriteit Hilversumse wethouder betwist: onderzoek naar nevenfuncties

De burgemeester kijkt in deze fase of de melding voldoende duidelijk is en of het feit waarvan de melding wordt gedaan al dan niet valt onder de reikwijdte van de gedragscodes of een privékwestie is. De melder en de wethouder worden beiden gehoord en dan beslist de burgemeester of verder onderzoek nodig is of dat de wethouder wordt vrijgesproken. Dit laatste gebeurde al twee keer eerder bij wethouder Jaeger. Zo schrijft de Gooi en Eembode. Hij werd vrijgesproken van een integriteitsmelding in 2016 in verband met het woonproject Philipscomplex en vorig jaar was er een melding over Stichting Hilversum Marketing. 

Extern onderzoek
Maar wanneer de burgemeester niet overtuigd is van de onschuld van de wethouder, volgt er een zogenoemd 'feitenonderzoek'. Hij roept dan de fractievoorzitters van alle partijen bij zich om hen een onderzoeksopdracht voor te leggen. De fractievoorzitters treden op als klankbord voor de burgemeester. 

Dan is de onderzoeksrol van de burgemeester uitgespeeld en schakelt hij een externe commissie of partij - van buiten de gemeente - in. Die gaat dan opnieuw de wethouder en de melders horen. Zij maken een rapportage en die wordt dan met de gemeenteraad gedeeld. "Betrokkenen en/of getuigen kunnen gehoord worden en eventueel andere onderzoeksmethoden kunnen worden aangewend om alle relevante feiten omtrent het vermoeden van de integriteitsschending in kaart te brengen", zo staat het in het stappenplan beschreven. 

Hieruit volgt een rapport dat de burgemeester geeft aan de gemeenteraad. De raad moet het gelijk in de eerstvolgende raadsvergadering bespreken, zonder het eerst te behandelen in een commissievergadering. Er zijn dan vier opties: het dossier sluiten omdat er geen integriteitsschending heeft plaatsgevonden, aangifte doen bij de politie, een motie aannemen of aanbevelingen doen. 

Op dit moment is de burgemeester bij de eerste stap en is hij bezig met een screening. Het is nog onduidelijk wanneer hij deze heeft afgerond. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!
Whatsapp