Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

Minder ruimte voor visserij in IJsselmeer en Markermeer

26 maart 2019, 11.21 uur · Aangepast 26 maart 2019, 12.15 uur · Foto: Provincie Noord-Holland

Een actieplan moet zorgen voor een gezonde visstand, een goed werkend ecosysteem en een duurzame visvangst op het Markermeer en IJsselmeer. De komende drie jaar investeert de overheid bijna tien miljoen euro in visserijprojecten in het gebied. 

Er wordt teveel vis gevangen in het IJsselmeergebied. Doorgaan op dezelfde weg is schadelijk voor de visstand en betekent het einde van de visserij. Een plan van aanpak moet zorgen voor een visstand die in omvang en samenstelling past bij wat het ecosysteem aan kan. 

Compensatie vissers
Om een toekomstperspectief te houden voor de vissers én ruimte te geven aan innovatie, wordt de sector tegen het licht gehouden. In samenwerking met alle partijen, waaronder de vissers, wordt bekeken hoe dit kan worden gerealiseerd. Ook wordt gekeken of vissers eventueel worden gecompenseerd.

In het actieplan is ook oog voor het verminderen van bijvangsten, het verbeteren van de registratie van de vangsten en het behouden van de cultuurhistorische waarde van de IJsselmeervisserij. 

Duurzame IJsselmeervisserij
De provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland, maatschappelijke organisaties zoals de sportvisserij en het ministeries van Landbouw, Infrastructuur en Rijkswaterstaat werken samen aan een plan. In drie jaar tijd moet de IJsselmeervisserij duurzaam zijn en in balans met natuur en milieu. Hoeveel vis er in de toekomst gevangen kan worden, wordt nog onderzocht. 

Het is belangrijk dat de visserijdruk in evenwicht komt met wat het Markermeer en IJsselmeer aan opbrengst kunnen genereren, stelt minister Schouten van Landbouw. Visbestanden moeten volgens haar de kans krijgen te herstellen.

Economisch belang
De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar voor het actieplan. Jaap Bond, gedeputeerde Economie, Landbouw en Visserij: "Noord-Holland koestert de beroepsvisserij en het economisch belang van de sector in de regio Volendam en Enkhuizen. Het zou zonde zijn als deze eeuwenoude visserijtraditie verloren gaat".