Start van hoofdcontent

WARDER

nl

Heet Hangijzer: Historische Markermeerdijk moet blijven

11 maart 2019, 07.58 uur · Aangepast 13 maart 2019, 13.07 uur · Door Rachel Morssink

De dijk tussen Hoorn en Durgerdam is toe aan een grote opknapbeurt. Omwonenden zijn het niet eens met de aanpak die de Provincie en het Hoogheemraadschap voor ogen hebben. "De dijk is een provinciaal monument en dat mag niet verdwijnen."

Heet Hangijzer 1 Markermeerdijk - NH Nieuws

"Wij willen natuurlijk ook een veilige dijk," zegt Joke van der Meer. "Maar wij geloven dat de dijk op zo'n manier versterkt kan worden dat het historische karakter bewaard blijft."

Afgekeurde dijk
In 2006 werd de dijken tussen Hoorn en Durgerdam afgekeurd. De Provincie Noord-Holland heeft nu de goedkeuring gegeven aan het dijkversterkingsprogramma van de Alliantie Markermeerdijken. Het voorstel: de dijk op sommige plekken verbreden, elders afgraven en verplaatsen (asverschuiving genaamd) en op sommige delen wordt een compleet nieuwe dijk voor de bestaande dijk gelegd, een zogeheten oeverdijk.

Dijkbewoners hebben zich verenigd in de Stichting Zuyderzeedijk omdat ze het niet eens zijn met de plannen. "Wij willen een minder rigoreus alternatief, waarbij de dijk gespaard blijft," zegt Ina Bouwman. Dijk-ankers zouden de dijk van binnenuit kunnen stabiliseren. "Dat is veel goedkoper dan de 500 miljoen die nu begroot is. Bovendien zorgt het voor minder overlast bij de aanleg, is het veilig en gaat het honderd jaar mee," vult Joke aan.

Luister naar ons
De bewoners voelen zich niet serieus genomen door de Provincie en het Hoogheemraadschap. "In Durgerdam en Uitdam zijn goede gesprekken geweest en wordt er eindelijk geluisterd naar de bewoners, maar voor de rest van de dijk geldt dat niet," zegt Joke. 

Toch zijn er heel veel overleggen geweest. "Maar op zo'n bijeenkomst wordt alleen maar informatie gezonden, onze voorstellen worden nooit meegenomen," zegt Joke. "Wij komen met suggesties voor andere experts en innovatieve oplossingen, maar er wordt niet naar ons geluisterd."

Loze cijfers
De Stichting diende in 2018 een verzoek in om meer inzage te krijgen in de bouwplannen (een zogeheten WOB-verzoek). "We kregen dozen en dozen vol met mappen op de stoep bezorgd bij onze advocaat," vertelt Ina. "De mappen zaten vol met tabellen en cijfers, maar zonder uitleg, titels of context," aldus Joke. "Wat moeten we daar nou mee, zonde van het papier," zegt Ina. "Digitaal hadden we het nog kunnen analyseren, nu is het waardeloos."

Begrippen
Alliantie Markermeerdijken: samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de uitvoerders Boskalis en VolkerWessels

Stichting Zuyderzeedijk: opgericht door dijkbewoners om de dijk te behouden

Naam dijk: Markermeerdijken en Zuyderzeedijk zijn alle twee aanduidingen voor de dijken tussen Hoorn en Durgerdam, die lokaal weer allerlei andere namen hebben.

Inmiddels is de Alliantie gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking en de bewoners zijn naar de Raad van State gestapt. Een zogeheten 'bodemprocedure' moet uitwijzen of de uitvoerders hun plannen moeten herzien. Tot die zijn mogen zij wel doorgaan met de voorbereidingen, mits die omkeerbaar zijn, zo besloot de voorzieningenrechter onlangs. "Het is dus nog niet te laat," zegt Joke. "Wij hopen dat de Provincie en het Hoogheemraadschap vanaf nu naar ons luisteren en onze plannen een kans geven."

Reactie PvdA
Volgens PvdA-statenlid Lars Voskuil is er al veel aan gedaan om de burgers te betrekken, maar moet dat nog veel beter. "Als mensen deze signalen geven, dan moet je die serieus nemen. De mensen die hier wonen, weten beter dan wie dan ook hoe het er hier uit moet komen te zien, wat er nodig is. Dat moet je niet achter een bureau bedenken, maar met de inwoners. En wij gaan daarvoor zorgen."
Tekst loopt door onder video

Reactie PvdA op Markermeerdijken - NH Nieuws

Volgens Joke van der Meer zorgen de dijk-ankers voor veel minder overlast bij de aanleg:
Tekst loopt door onder video

Heet Hangijzer 1 Markermeerdijk - NH Nieuws

Joke van der Meer legt uit wat welke alternatieve methode volgens hen dé oplossing is:
Tekst loopt door onder video

Heet Hangijzer: alternatieve methode dijkversterking - NH Nieuws

Tenslotte willen Joke en Ina nog graag de Provinciale Statenleden een boodschap meegeven voor de verkiezingen:

Heet Hangijzer: boodschap aan Provincie - NH Nieuws

☑️ Verkiezingen Provinciale Staten 
Op woensdag 20 maart mogen Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volg al het laatste nieuws hierover bij NH Nieuws.