Start van hoofdcontent

Verkiezingen

nl

Noord-Holland Kiest: zo denkt de politiek over bussen door het centrum van Haarlem

4 maart 2019, 06.39 uur · Aangepast 4 maart 2019, 10.45 uur · Foto: NH Nieuws

In Haarlem ergeren bewoners zich aan de frequentie van de grote bussen die zich door het centrum van Haarlem bewegen, soms zonder passagiers. Maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

We vroegen de politieke partijen in Noord-Holland om een standpunt inzake de bussen én vroegen hen een verkiezingsbelofte te doen over de kwestie. Dit is wat zij antwoordden:

CDA
Partijstandpunt:
CDA is voor een goede en regelmatige verbinding tussen Haarlem en Amsterdam. Een extra overstappunt maakt gebruik van het Openbaar Vervoer onaantrekkelijk.

(Verkiezings)belofte:
Er blijft een goede en regelmatige verbinding tussen het centrum van Haarlem en Amsterdam.

Code Oranje
Partijstandpunt:
Weer zo’n goed voorbeeld van betrokken inwoners die meedenken! Code Oranje zegt: direct om tafel gaan zitten. Misschien zijn er nog wel meer ideeën om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren en tegelijk toegankelijk te houden. Code oranje heeft bijvoorbeeld contact opgenomen met ROVER en stichting buskruit. Wat ons opviel was dat de stichting zich niet helemaal kon herkennen in de gegeven stelling. Zo zie je dat contact opnemen met betrokken altijd een goede eerste stap is. Ideeën van inwoners met o.a. buskruit en ROVER kunnen samen tot een goed bereikbare en ook leefbare stad leiden. Dit is nieuwe democratie in de praktijk!

(Verkiezings)belofte:
Direct aan tafel om met álle betrokkenen om slimme plannen en ideeën voor een leefbare en toegankelijke Haarlemse binnenstad, te vertalen in concrete acties.

ChristenUnie
Partijstandpunt:
Goed openbaar vervoer is een speerpunt van de ChristenUnie. De rode R-Net bussen vervoeren veel Noord-Hollanders op een snelle en betrouwbare manier. Het gebruiksgemak van de bussen komt deels door de hoge frequentie. Wij zijn geen voorstander van minder frequente bussen. De drukte in de binnenstad van Haarlem is wel een punt van aandacht, de provincie moet meehelpen met de aanleg van vrije busbanen en veilige kruisingen. Op termijn kunnen betere lightrail- en spoorverbindingen bijdragen aan het verminderen van het aantal bussen in de binnenstad. De dubbeldekkers zijn zowel voor de reizigers als de inwoners niet heel handig. Met Connexxion moet gezocht worden naar alternatieven.

(Verkiezings)belofte:
De provincie zoekt met de gemeente Haarlem naar manieren om de overlast van bussen in de stad te verminderen, bijvoorbeeld door het verbeteren van kruisingen en aanleggen van vrije busbanen. Met Connexxion wordt overlegd over het vervangen van dubbeldekkers door andere bussen.

D66
Partijstandpunt:
D66 is voor vraaggestuurd openbaar vervoer. Mocht er buiten de spits sprake zijn van een (zeer) lage vraag naar OV, dan kan wat D66 betreft de frequentie omlaag. Voor D66 is het echter wel van belang dat binnensteden goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. We zetten daarnaast is op een uitstoot-vrij OV, wat goed is voor
het milieu en de gezondheid van onze inwoners.

(Verkiezings)belofte:
D66 wil dat bussen zo spoedig mogelijk allemaal uitstootvrij op schone brandstof, zoals elektriciteit of waterstof, rijden. Als dat qua reizigersaantallen kan, zouden buiten de spits kleinere, schone bussen ingezet kunnen worden, zoals al in enkele andere gemeenten en regio's gebeurt.

GroenLinks
Partijstandpunt:
De ervaren overlast moet serieus genomen worden. Elektrische bussen, aanpassing van de snelheid en inzet van kleinere bussen op bepaalde trajecten moeten serieus worden onderzocht. GroenLinks is blij met de hogere frequentie van het OV in het centrum van Haarlem. Juist de mogelijkheid om op korte afstand en met grote regelmaat op te kunnen stappen is cruciaal om mensen van de auto in het openbaar vervoer te krijgen.

(Verkiezings)belofte:
GroenLinks zal zich bij de Vervoersregio en de gemeenten inzetten voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de ervaren overlast te verminderen.

OuderenPartij
Partijstandpunt:
De Ouderenpartij NH steunt voor emissie-vrij openbaar vervoer. Steunen de wens van bewoners inzake minder lege dubbeldekkers door het centrum en meer overstappunten aan de rand van de stad om over te kunnen stappen op schonere (kleinere) bussen naar het centrum.

(Verkiezings)belofte:
Staan voor een veilige en gezonde leefomgeving door schone lucht door minder congestie bij vervoer, minder geluid en schone lucht.

Partij voor de Dieren
Partijstandpunt:
R-Net is een belangrijke openbaar vervoer voorziening. De provincie zorgt voor snellere routes voor bus en regiotaxi’s, stimuleert aparte busbanen, ook in de steden, en verzorgt voorrang voor bus en regiotaxi’s bij files en knelpunten. Snellere routes voor de bus betekent niet het verminderen van haltes in woongebieden, want dan wordt de reistijd niet korter.

(Verkiezings)belofte:
Al het openbaar vervoer in de provincie zijn in 2023 emissievrij.

SP
Partijstandpunt:
Voor de SP is openbaar vervoer van groot belang – ook in de stad is dit, samen met het bevorderen van veilige fietsroutes, dè manier om het autoverkeer terug te dringen. Natuurlijk willen wij ook schone bussen, maar als de aanschaf daarvan op korte termijn ten koste gaat van het vervoersaanbod, dan zetten we daar vraagtekens bij en kiezen we voor het aanbod. Er moet in overleg worden getreden met de bewoners van de Haarlemse binnenstad om hun problemen in het kader van het huidige busverkeer te bespreken. Desnoods moeten de dubbeldekkers weer uit het stadsbeeld verdwijnen.

(Verkiezings)belofte:
De SP gaat in overleg met de bewoners – verkeersoverlast, ook van openbaar vervoersvoorzieningen, moet worden aangepakt.

VVD
Partijstandpunt:
De discussie over wel of geen dubbeldekkers door het centrum van Haarlem zal eerst binnen de gemeente Haarlem zelf gevoerd moeten worden. De uitkomsten daarvan moeten wat de VVD betreft een plek krijgen bij de nieuwe aanbesteding

(Verkiezings)belofte:
Geen verkiezingsbelofte gedaan.

NH Nieuws heeft alle politieke partijen benaderd, maar nog niet van iedereen antwoord gekregen.

☑️ Verkiezingen Provinciale Staten 
Op woensdag 20 maart mogen Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volg al het laatste nieuws hierover bij NH Nieuws.