Haarlem

Woningverhuur via Airbnb blijft 120 dagen in Zandvoort, wel strengere controle

30 januari 2019, 00.11 uur · Aangepast 30 januari 2019, 11.07 uur

Whatsapp

Zandvoorters mogen hun woningen maximaal 120 dagen blijven verhuren aan toeristen die via Airbnb boeken. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Het college wilde oorspronkelijk het aantal dagen halveren, omdat dorpsbewoners overlast ervaren van de verhuur via Airbnb.

Net als in veel andere plaatsen, werd en wordt er ook in Zandvoort nog wel eens 'gespeeld' met de regels rondom Airbnb. Woningen worden bijvoorbeeld veel meer dan het toegestane aantal dagen verhuurd, toeristenbelasting wordt niet afgedragen en huizen worden puur voor vakantieverhuur opgekocht. Met als gevolg de daaruit voortvloeiende overlast voor de buurt en woningen die aan de toch al krappe woningvoorraad worden onttrokken. 
 
Eerder maakte NH Nieuws de volgende reportage over de overlast van Airbnb in Zandvoort (tekst gaat door onder video)
 

NH

 
 
Strenger beleid
Zandvoort wil, in navolging van bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam, af van het 'Airbnb-gesjoemel'. In het nieuwe beleid, dat per 1 april ingaat, geldt een eenmalige meldingsplicht voor de Zandvoorter die zijn of haar woning wil verhuren. Hij of zij dient ingeschreven te staan bij de gemeente, moet de hoofdbewoner van het huis zijn en er minimaal acht maanden per jaar wonen. Een tweede woning verhuren aan toeristen mag niet. Ook mogen er niet meer dan zes personen per reservering in het huis verblijven en er zal strenger worden gehandhaafd. Daar heeft de gemeente extra personeel voor vrijgemaakt. Wie betrapt wordt, kan een forse boete verwachten.
 
 
Mildere variant
Wethouder Verheij-de Haas stelde in haar eerste versie voor om het aantal dagen te halveren naar zestig, behalve voor woningen boven de winkels in het centrum. De raad zette daar grote vraagtekens bij en al snel werd het plan terug naar de tekentafel verwezen. De wethouder kwam daarna met de huidige, iets mildere, variant. Deze is nu dus wel goedgekeurd door de raad. Na een jaar zal het nieuwe beleid worden geëvalueerd.
Whatsapp