Start van hoofdcontent

Haarlem

NL
V

Dubbeldekkers blijven in binnenstad: wijkraden Haarlem 'verbaasd en verbolgen'

29 januari 2019, 09.38 uur · Aangepast 29 januari 2019, 10.37 uur · Foto: NH Nieuws

Actieplatform Buskruit en verschillende Haarlemse wijkraden eisen zeer snel een gesprek met het gemeentebestuur. Ze zijn enorm teleurgesteld dat het college onlangs heeft besloten dat de dubbeldekbussen in dezelfde aantallen door de Haarlemse binnenstad blijven rijden.

De dubbeldekkers, lijn 346 tussen Haarlem en Amsterdam-Zuid, rijden nu ruim een jaar. Vooral bewoners van de Rustenburglaan en de Tempeliersstraat ervaren veel overlast van de bussen. Ze klagen over trillingen, geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties. Het college heeft onlangs met Connexxion en Vervoerregio Amsterdam overlegd en daaruit geconcludeerd dat de bussen gewoon blijven rijden. 

(tekst gaat verder na video)

Haarlemmers protesteren tegen dubbeldekkers in de straat - NH Nieuws

Geen overleg
"We zijn al een jaar bezig met inspreken bij vergaderingen, dragen oplossingen aan, maar nog nooit zij we uitgenodigd voor een gesprek", aldus Menno Maas, die namens Buskruit en de wijkraden spreekt. "Dit besluit is zeer slecht voor de stad, de leefbaarheid wordt verkwanseld."

Het verbaast Maas dat de dubbeldekkers ook buiten de spits mogen blijven rijden. In de praktijk blijkt dat ze dan bijna leeg rondrijden. Het college stelt dat dat zo blijft, omdat het anders ten koste zou gaan van het 'HOV-concept'. Reizigers moeten er van uit kunnen gaan dat de bussen regelmatig blijven rijden. "In Groningen kan het bijvoorbeeld wel, waarom in Haarlem dan niet?", aldus Maas.

Lees ook: Haarlem gaat aantal dubbeldekkers niet verminderen

Geldkwestie
Het actieplatform en de wijkraden hebben zelf oplossingen bedacht om de dubbeldekkers uit de stad te weren. Bijvoorbeeld door ze aan de rand van de stad te laten keren en reizigers daar over te laten stappen op kleinere bussen. Of door meer fietsenstallingen bij die haltes aan de rand van de stad te plaatsen, want daar ontbreekt het aan. Het college stelt dat dat allemaal op de korte termijn 'financiëel en organisatorisch niet haalbaar is'. 

Lees ook: Groeiend verzet tegen dubbeldekkers door Haarlemse binnenstad

Maas zegt dat de gemeente zich nu te veel concentreert op alléén het financiële plaatje van lijn 346. "De evaluatie van de concessie loopt nog. Ze moeten daarbij juist kijken naar de kosten en opbrengsten van alle ov-verbindingen." Op die manier zou er volgens Maas slimmer met geld geschoven kunnen worden en zouden de dubbeldekkers uit de stad geweerd kunnen worden.