Start van hoofdcontent

Haarlem

NL
V

Bloemendaal wil dat raadsleden stoppen met Facebookfilmpjes

24 januari 2019, 10.06 uur · Foto: NH Nieuws/Dimitri Walbeek

Mogen raadsleden in Bloemendaal hun mening niet meer verkondigen op internet? Volgens raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal willen burgemeester en wethouders de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen van haar en haar collega-raadslid Rob Slewe.

De strijd tussen Hart voor Bloemendaal en de gemeente laait meer en meer op. De raadsleden krijgen volgens eigen zeggen geen antwoorden meer op vragen, mogen geen onderwerpen op de raadsagenda zetten en krijgen de burgemeester en ambtenaren niet te spreken. De term 'cordon sanitaire' zou laatst in de gemeenteraad zijn gevallen.

Te ver gegaan
Daarom zoeken de twee volksvertegenwoordigers andere wegen om zaken openlijk aan de kaak te stellen. In filmpjes op Facebook over de gemeentesecretaris Wilma Atsma zijn ze daarin te ver gegaan, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de twee raadsleden.

Morele grens
Zij hebben volgens het college 'een morele grens overschreden' door delen van een gesprek met Atsma te laten horen op Facebook. "Het is onbehoorlijk en een schending van de privacy om heimelijk opgenomen gesprekken zonder medeweten van de gesprekspartner openbaar te maken. Dat is kwetsend en beschadigend voor de persoon in kwestie."

Roos ontkent dat de gesprekken heimelijk zijn gemaakt. Zij noemt het een 'huillie huillie-verhaal.' Een conflict met Atsma is hoogopgelopen. Het raadslid heeft aangifte tegen onder meer deze gemeentesecretaris gedaan wegens het vervalsen van een collegebesluit. Zij zou met een wethouder een geheimhoudingsbesluit pas twee jaar later hebben ondertekend en dat is volgens Roos strafbaar. Dit besluit is van belang voor strafzaken van Roos over schending van geheimhouding.

Kritiek is prima, schrijven B en W, maar niet op internet omdat de gemeentesecretaris zich niet kan verdedigen. "Een onbehoorlijke manier om een ambtenaar in diskrediet te brengen", menen burgemeester Elbert Roest en zijn wethouders. "Wij verzoeken u zich voortaan te onthouden van dergelijke publicaties."

Grondrecht
Roos heeft ondertussen alweer andere filmpjes over Atsma geplaatst, dus zij gaat zich niet houden aan het verzoek.

Wel heeft ze raadsvragen gesteld. "Vindt u ook niet dat het college van Bloemendaal noch andere machthebbers geen enkele bevoegdheid hebben om een inwoner te verbieden om gebruik te maken van zijn grondrecht en dat de grondwet ook geldt voor een raadslid?"

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!