Noord-Holland

Nederland gaat klimaatdoelen 2020 niet halen

23 januari 2019, 12.00 uur · Aangepast 23 januari 2019, 13.37 uur · Foto: Adobe Stock

Whatsapp

Het kabinet haalt de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet. De uitstoot van broeikasgassen is te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te voldoen.

Dat gaat het Planbureau voor de Leefomgeving bekendmaken, bevestigen Haagse bronnen tegen het ANP. Zo zou het kabinet met het staande beleid niet verder komen dan 20 à 21 procent en dat is minder dan zou moeten volgens de Urgenda-toets.

Nederlandse rechters hebben het kabinet tot twee keer toe bevolen de Nederlandse broeikasgasemissies in 2020 met minstens 25 procent te reduceren ten opzichte van het ijkjaar 1990.

Economische groei
In 2017 voorzag het PBL nog dat de CO2-reductie in 2020 zou uitkomen op 23 procent. Op basis van die raming heeft het kabinet steeds volgehouden dat het doel van 25 procent binnen bereik was. Tussen 2017 en 2020 zouden er immers veel wind- en zonneparken bij komen.

Maar het planbureau waarschuwde al dat dat wel erg optimistisch was. Door de economische groei valt de reductie toch lager uit. Die zorgde voor een toename van het autoverkeer en de industriële bedrijvigheid, waardoor de effecten van het klimaatbeleid deels teniet zijn gedaan.

Kolencentrales
Om de CO2-uitstoot in een jaar tijd extra terug te dringen, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Een vervroegde sluiting van de kolencentrales is een van de snelste manieren om de CO2-uitstoot te verminderen, maar kost ook veel geld. Energiebedrijven zullen miljarden aan compensatie eisen voor investeringen die zij dan niet meer terug kunnen verdienen.

Coalitiepartij D66 stelde eerder al voor om in weerwil van het regeerakkoord de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen van 130 naar 100 kilometer per uur.

Whatsapp