Noord-Holland

NL
V

Directeur/bestuurder Paul van Gessel vertrekt bij NH Media en AT5

12 december 2018, 12.00 uur · Foto: ANP

Paul van Gessel heeft vandaag aangekondigd dat hij vertrekt bij NH Media en AT5. Hij gaf sinds begin 2013 leiding aan de twee samenwerkende nieuwsorganisaties. Deze organisaties zijn in een fase gekomen waarin de integratie en het daarbij behorende bestuursmodel om een heroriëntatie vraagt. Dit heeft ertoe geleid dat in goed overleg met de Raden van Toezicht is besloten dat Paul van Gessel volgende maand na zes jaar terugtreedt.

De regionale omroep NH Media en de lokale omroep AT5 zijn formeel twee aparte organisaties die sinds 2013 bedrijfsmatig zijn geïntegreerd. Dat heeft veel synergievoordeel opgeleverd. Inmiddels staan de beide organisaties aan de vooravond van een volgend hoofdstuk in de samenwerking. Paul van Gessel: "Het bedrijf gaat een nieuwe fase in. In samenspraak met de beide RvT's is geconcludeerd dat dit een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen."

Voorzitter Peter van Barneveld van de Raad van Toezicht van NH Media: "Paul van Gessel laat een gezond mediabedrijf achter. In moeilijke tijden, met afnemende financiële mogelijkheden en een kritisch publiek dat steeds hogere kwaliteit eist, heeft Paul een solide en innovatieve nieuwsorganisatie neergezet. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor."

NH Media en AT5 zijn afgelopen jaren veranderd van traditionele tv-zenders in een online, video-gedreven nieuwsorganisatie. Door die strategische keuze bereiken de beide merken, vooral via de eigen online-platforms en via sociale media, meer mensen.

Paul van Gessel: "Ik heb een mooie tijd gehad, in een bedrijf met prachtige merken, gemaakt door bevlogen mensen. Nu is het tijd voor een volgende stap. Ik woon in een regio en werk in een branche met veel turbulentie, en dus veel kansen. We zullen zien wat dat oplevert. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die ik in dit bedrijf heb gekregen en ga vol verwachting de toekomst in."