Haarlem

Volkstuinen in gedrang door ambitieuze woningbouwplannen Haarlem

7 december 2018, 16.43 uur · Aangepast 7 december 2018, 17.44 uur · Door Geja Sikma

NH Nieuws
NH Nieuws

HAARLEM - De twee volkstuinverenigingen 'Ons Buiten' en 'Nooit Rust' voelen de bui al hangen. Door de noodzaak van Haarlem om voor 2025 10.000 woningen te bouwen, moeten zij misschien grond inleveren. Ze spraken gisteren voor de commissie Ontwikkeling hun vrees uit, maar kregen nog geen duidelijkheid.

In het gebied Spoorzone Zuid-West wil Haarlem meer dan 2.000 woningen bouwen, en daarmee is het één van de grootste ontwikkelingszones van de stad.

Lees ook: In kaart: waar bouwt het overvolle Haarlem nog tienduizend woningen? 

Aan de rand van de Spoorzone Zuid-West liggen de 85 tuintjes van Volkstuindersvereniging 'Nooit Rust'. Het college van B&W wil niet uitsluiten dat een deel van de grond, dat in eigendom van de gemeente is, bebouwd moet gaan worden. 

Ook volkstuinvereniging 'Ons Buiten' met 184 tuinen aan de rand van Schalkwijk is bang dat hun dagen van tuinieren zijn geteld. Al eerder moest deze tuinders verhuizen voor de bouw van de Boerhaavekliniek, "en dat heeft toen kapitalen gekost om de grond teelrijp op te leveren", weet oud-voorzitter Ron Bouwman zich te herinneren. 

Sociale contacten
Beide verenigingen strijden voor behoud van hun groene plekje, door het op de lijst van 'strategisch vastgoed' van de gemeente te krijgen. Belangrijk ook voor de sociale contacten, zegt Ingrid Plaatsman van 'Nooit Rust'. "Er zijn veel alleenstaanden, gezinnen, oudere echtparen. De vaste kosten voor het hebben van een volkstuin zijn zeer gering, zeer geschikt voor mensen met een kleine beurs."

Het CDA staat open voor de argumenten van de volkstuinders, om zo het groen te behouden. "In de zone is ook het sportveld van Geel-Wit strategisch vastgoed, daar willen we ook niet bouwen", bepleit raadslid Jurrit Visser.   

'Nare beslissing'
Dit afwijkende standpunt van de coalitiepartner stuit tegen het zere been van de PvdA. Die vindt dat je als gemeente soms 'nare beslissingen' moet nemen bij een dilemma als woningnood. "We kunnen op het recht op wonen nu niet voldoen", aldus fractievoorzitter Ineke Verhoeff.

GroenLinks onderstreept dat er nu zo'n 20.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Raadslid Jasper Drost wil daarom nu niet de volkstuin uitsluiten voor bebouwing. "We moeten wel een goede afweging kunnen maken als we die zone invullen." 

De gemeente heeft al eerder vastgesteld dat als een volkstuin plaats moet maken voor huizen, dat er dan een alternatief dichtbij in de buurt moet komen. Pas als de concrete invulling van bouwplannen voor de zones wordt besproken, wordt nu bekeken over de volkstuinen moeten verhuizen. Dat zal niet eerder zijn dan in het voorjaar.