Noord-Holland

Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

7 december 2018, 10.45 uur · Aangepast 7 december 2018, 12.06 uur

Shutterstock
Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor projecten van grondeigenaren, zoals landbouwers, die het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal gaat het om 800.000 euro.

De maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en oppervlaktewater of bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Deze doelen zijn vastgelegd in de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen.

Ook projecten die de biodiversiteit in het water gunstig beïnvloeden, komen in aanmerking voor deze subsidie.

De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid.