Ga naar Content

Helmine Pronk brengt God in Zaanse gevangenis

Helmine Pronk - De Graaff is diaconaal pastor in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) en doet haar werk met veel passie. “Ik geloof dat iedereen een tweede kans verdient.” NH Reportage sprak haar in de gevangenis, kort na de zondagochtenddienst.

"Wie van jullie leest er wel eens in de bijbel?" Helmine staat voor een groep gedetineerden. "Jullie hebben er nu de tijd voor, dus ik nodig jullie uit om het boek een keer open te slaan." Gegrinnik in de zaal.

Als jong meisje droomde ze er al van: werken in de gevangenis. "Ik dacht dat dat onmogelijk was, maar ben heel blij dat het op m’n pad is gekomen." Al is het niet altijd eenvoudig. "Soms hebben mensen vreselijke dingen gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen opnieuw kan beginnen."

Lichtpunt bij straf
Helmine werkt bij de Dienst Geestelijke Verzorging in de gevangenis in Zaanstad. Zij heeft een protestantse achtergrond, maar gevangenen kunnen hier ook terecht voor bijvoorbeeld joodse, boeddhistische of islamitische geestelijke bijstand. 

Dat wordt gewaardeerd. "Ook al hebben we een fout begaan, we worden hier als mensen gezien en dat geeft een goed gevoel", zegt één van de gedetineerden. "De dienst is voor mij een lichtpunt in de week. De geestelijke verzorging helpt om je straf uit te zitten en rust te vinden. Ik denk dat er anders een stuk meer agressie zou zijn", beaamt een ander. "Ik ben veranderd van gedachten qua criminaliteit. Het geloof helpt me om de goede kant op te gaan."

Op eigen benen
Vanuit Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis is Helmine toegevoegd aan het team van de geestelijke verzorging. Kerkdiensten, cursussen, vader-kind-dagen, het uitdelen van tweedehands kleding, op allerlei manieren ondersteunen Helmine en haar collega’s de gedetineerden. 

"De Sluis probeert een brug te slaan tussen de wereld binnen en de wereld buiten de gevangenis." Dat doet Helmine onder andere door zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken bij activiteiten 'binnen'. "Het doel van ons werk is namelijk dat iemand straks 'buiten' op eigen benen kan staan en weer een leven kan opbouwen."

Foto: NH Nieuws