Alkmaar

Verkeersboetes Alkmaarse binnenstad ongeldig door foute foto's

9 november 2018, 19.36 uur · Aangepast 10 november 2018, 16.08 uur

NH/ Anne Klijnstra
NH/ Anne Klijnstra

ALKMAAR - Boetes voor het inrijden van het centrum van Alkmaar, waartegen bezwaar was aangetekend, zijn door de rechter kwijtgescholden. Niet omdat ze onterecht waren uitgedeeld, maar door een 'vormfout': er zat geen foto in het dossier of de foto was niet rechtsgeldig.

Sinds begin 2017 controleren camera's de kentekens van de auto's die de Alkmaarse binnenstad inrijden. Overtreders krijgen automatisch een boete op de mat. Het gaat dan om mensen zonder ontheffing of voor het inrijden buiten de laad- en lostijden.

Lees ook: Bonnenregen in Alkmaarse binnenstad sinds verdwijnen paaltjes

Het inrijverbod voor de binnenstad geldt sinds 2002. Tot 2017 werd er gehandhaafd via beweegbare paaltjes, 'pollers', bij de toegangswegen. Maar die zijn op last van het stadsbestuur vervangen door camera's.

Volgens de rechtbank hadden 'veel' mensen uit Alkmaar en omgeving bezwaar gemaakt tegen de sanctie. Zij vinden dat de verkeerssituatie onduidelijk is. Ook vinden zij dat er onvoldoende is gedaan om de nieuwe situatie uit te leggen.

Lees ook: Taxi's vanaf februari welkom in Alkmaarse binnenstad

De rechtbank heeft deze week geoordeeld dat de boetes niet geldig zijn. Of omdat er geen foto van de overtreding in de dossiers zat terwijl die er wel waren, of doordat op de bijgevoegde foto niet het verkeersbord ('verboden in te rijden') staat. De regel is dat de auto én het bord op de foto moeten staan.

Lees ook: 'Bonnenregen Alkmaarse binnenstad door foute en verwarrende verkeersborden'

Een van de bezwaarmakers is binnenstadbewoner Willem Assies. Zijn zes boetes zijn kwijtgescholden, maar hij is er toch niet gelukkig mee. "Beetje teleurstellend dit", vindt Assies. "Ik heb navraag gedaan waarom er niet wordt ingegaan op andere punten zoals de verwarrende situatie en de onjuiste of ontbrekende bebording."

Volgens hem was het antwoord 'dat ze dat niet verder nodig vonden te onderzoeken aangezien die 'foto-argumentatie' al een punt van kwijtschelding is'. "Wat ik zelf dan wel weer jammer vind, omdat de gemeente hieruit zou kunnen concluderen dat als ze (goede) foto's hadden toegevoegd het wél rechtsgeldig had kunnen zijn."

De officier van justitie heeft zes weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Eerder maakte NH Nieuws deze reportage over Willem Assies en zijn zes boetes.