Noord-Holland

NL
V

Minder woningen gebouwd in Noord-Holland dan gepland

9 november 2018, 15.07 uur · Aangepast 9 november 2018, 15.54 uur · Foto: ANP

In de afgelopen twee jaar zijn in de provincie Noord-Holland bijna 12.000 woningen minder gebouwd dan had gekund. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw, waarin de provincie bijhoudt hoeveel plannen gemeenten maken om woningen te bouwen en hoeveel woningen uiteindelijk worden gerealiseerd.

De vraag naar nieuwe woningen blijft onverminderd groot en ondanks alle inspanningen lukt het niet om voldoende woningen te bouwen. Een groot deel van de geplande woningen wordt niet gebouwd. Daardoor stijgt het tekort en neemt de woningnood in Noord-Holland verder toe.
 
“Er is de afgelopen jaren veel gebouwd. Maar ondanks de inspanningen, is er minder gebouwd dan had gekund. Dat is jammer”, vindt gedeputeerde Wonen Joke Geldhof. “We voelen nog steeds de naweeën van de financiële crisis. Iedereen, Rijk, gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen, beseft zich dat alle zeilen moeten worden bijgezet.

Op de plank
Om te voldoen aan de woningvraag hadden er de afgelopen twee jaar in Noord-Holland 32.500 nieuwe woningen bij moeten komen, maar daarvan zijn er maar 20.700 gerealiseerd. Dat ligt niet aan de goede wil van gemeenten, want het aantal bouwplannen dat is vastgesteld, is gestegen. Maar een groot aantal plannen bereikt noot de bouwplaats en blijft liggen op de plank in de kast.

Met name in het zuidelijk deel van de provincie worden door de hoge nood, steeds meer locaties voor nieuwbouw gevonden, maar schort het aan de uitvoering en worden er geen vergunningen verleend. In Amsterdam is het tekort opgelopen tot 6,5% maar ook elders is sprake van een gespannen woningmarkt.

Knelpunten
De verleende bouwvergunningen tot en met het eerste kwartaal van 2018 vertonen een stijgende lijn maar zijn niet voldoende, en blijven onder de piek van recordjaar 2015. Het aantal verleende bouwvergunningen ligt in Noord-Holland net onder de 11.000 woningen. 

Met 15 miljoen euro probeert de provincie Noord-Holland extra ambtenaren in te zetten die gemeenten moeten helpen bij het versnellen van procedures. Maar ook dat is geen garantie tot succes. Bouwbedrijven kunnen moeilijk personeel vinden en veel bouwmaterialen zijn schaars. En projectontwikkelaars wachten net zo lang totdat zij een goeie prijs voor hun grond kunnen krijgen.