Start van hoofdcontent

Alkmaar

NL
V

Drie mogelijke alternatieven voor bekritiseerd centrumplan Bergen

6 november 2018, 20.15 uur · Aangepast 6 november 2018, 20.31 uur · Foto: Harmonielocatie Bergen - NH/ Anne Klijnstra

Er is een aantal alternatieven mogelijk voor de ontwikkeling van de 'Harmonielocatie' in het centrum van Bergen. Alle scenario's, inclusief het voorgenomen en bekritiseerde plan 'De 7 Dorpelingen', zijn door het college van B&W aan de gemeenteraad gestuurd. Die had het college daarom gevraagd.

Over de invulling van de 'Harmonielocatie' wordt al jaren gediscussieerd. Even leek de kogel door de kerk toen na ruim veertig jaar plannenmakerij en gebakkelei de vorige gemeenteraad van Bergen voor een dorpshart koos mét een supermarkt, het zogenoemde plan: 'De 7 Dorpelingen'. 

Lees ook: Raad Bergen kiest voor dorpshart mét supermarkt

Maar een meerderheid van de huidige gemeenteraad wil het toen genomen besluit heroverwegen. Zij lieten een expertteam naar de mogelijkheden daarvoor kijken en die experts gaven groen licht.

Scenario's
Het project 'De 7 Dorpelingen' werd stilgelegd en het college van B&W kreeg de opdracht met een voorstel te komen met mogelijke scenario's voor de voortgang van de ontwikkeling van de 'Harmonielocatie'. 

Dat zijn er dus vier geworden:

  • het huidige plan 'De 7 Dorpelingen' stopzetten na een schikking met Schrama BV en met alle betrokkenen en belanghebbenden in een open planproces een heel nieuw plan ontwikkelen;
  • het op punten aanpassen van het huidige plan ‘De 7 Dorpelingen’ in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners;
  • het voorbereiden van een intrekkingsbesluit voor het bestemmingsplan, waarmee de huidige plannen formeel worden teruggedraaid;
  • het uitvoeren van het plan ‘De 7 Dorpelingen’ van Schrama BV.
  • Wethouder Frits Westerkamp: "We hebben vier scenario’s geschetst over hoe we nu verder zouden kunnen. We willen straks als college graag van de raad horen welke richting de voorkeur heeft en welke scenario’s wij de komende tijd moeten onderzoeken."

    Lees ook: Bouwplannen centrum Bergen stap verder, weerstand blijft

    Elk van de vier scenario’s kent risico’s, financieel maar ook in tijd. Er loopt namelijk een procedure bij de Raad van State over het eerder aangenomen bestemmingsplan 'De 7 Dorpelingen'. Dat plan kan onherroepelijk worden zodra de rechter daarover beslist. Die uitspraak is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019.