Ga naar Content
Noord-Holland

Onderzoek naar gevolgen natuur op bouw windmolenparken Noordzee

26 oktober 2018, 11.54 uur
Door: · Foto: ANP

Er moet snel duidelijkheid komen wat de gevolgen zijn voor de natuur wanneer de Nederlandse Noordzee wordt volgebouwd met windmolens. In 2050 is mogelijk meer dan 20 procent van de zee in gebruik voor de productie van duurzame energie.

Natuurorganisatie Stichting Noordzee is een groot voorstander van de productie van duurzame energie maar tegelijkertijd vreest men de gevolgen voor de natuur. Met name over de effecten van windmolens op de vogelstand is veel te weinig bekend. 

"De ontwikkeling van windparken op de Noordzee zit in een continue versnelling", aldus Guido Schild van Stichting Noordzee. "De beperkte kennis die we hebben, is veelal gebaseerd op aannames". Daarom moet er onderzocht worden wat de gevolgen zijn op de verschillende vogelsoorten op de Noordzee. "We moeten voorkomen dat de windmolens op de verkeerde locaties worden gebouwd." zo stelt de natuurorganisatie.

Oesterbanken
Voor vissen heeft de bouw van windmolens op zee wellicht voordelen. Kabeljauw en zeebaars houden van harde ondergrond en de windmolenparken geven de vissen een schuilplaats tegen de visserij. Ook wordt de zeebodem niet omgewoeld door de visnetten.

Stichting Noordzee pleit ook voor de herintroductie van oesterbanken. Honderd jaar geleden leefden de oesters in grote delen van de Noordzee. "De bouw van windmolenparken maakt de terugkeer van oesterbanken kansrijk", aldus Guido Schild.

Waterstof
De komende tijd moeten er keuzes gemaakt worden om de noodzakelijke energietransitie mogelijk te maken. Om groene waterstof te produceren bij Tata Steel in IJmuiden zijn er heel veel windmolens nodig. Gedegen onderzoek is daarom nu noodzakelijk en daarnaast goede regie om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.