Start van hoofdcontent

IJMUIDEN

nl

Plannen voor groene waterstoffabriek bij Tata Steel IJmuiden

18 oktober 2018, 01.11 uur · Aangepast 18 oktober 2018, 08.19 uur

Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam willen samen een groene waterstoffabriek bouwen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. De samenwerking moet het grootste duurzame waterstofcluster van Europa opleveren.

Volgens de samenwerkende bedrijven is het gebruik van groene waterstof essentieel om de opgelegde klimaatdoelstellingen te halen. Het is een flinke stap op weg naar een meer circulaire economie. Door samen te werken ontstaat een cluster van bedrijven die elkaar versterken. Het Noordzeekanaalgebied kan daarmee een leidende rol gaan spelen in Europa.

Nouryon, het voormalige AkzoNobel Speciality Chemicals, wil de fabriek met een capaciteit van 100 megawatt graag bouwen op het terrein van Tata Steel. Het staalbedrijf heeft de waterstof nodig voor de productie van staal, en kan hiermee de staalproduktie verduurzamen. Het bedrijf denkt hiermee 350.000 ton minder CO2 uit te stoten. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van 40.000 huishoudens.

Windmolens
Voorwaarde om de fabriek te bouwen is wel dat er groene stroom geleverd wordt door windmolenparken op de Noordzee. Heel veel windmolens want er is ook heel veel groene stroom nodig om voldoende duurzame waterstof te produceren. Dat is een taak van de overheid maar wel essentieel.

Transport en verwarming
Port of Amsterdam gaat vooral kijken hoe de groene waterstof gedistribueerd kan worden en hoopt op de komst van nieuwe industrie. Dat is nodig om de terugloop van fossiele brandstoffen in de haven straks op te vangen. De waterstof kan ook een grote bijdrage leveren aan emissievrij transport in de regio. Bovendien kan waterstof een alternatief zijn voor verwarming van huizen in de stad.

"Groene waterstof is een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Ook maakt het nieuwe vormen van groene chemie mogelijk", zegt Knut Schwalenberg, Managing
Director Industrial Chemicals van Nouryon

Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe. “Dit project kan een opstap zijn om in de toekomst grote hoeveelheden betaalbare waterstof beschikbaar te maken, en hierbij ons in staat te stellen een CO2-neutrale staalproducent te worden.”

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: “Grootschalige productie van groene
waterstof, aangewakkerd door offshore wind, zal het voor het Noordzeekanaalgebied
mogelijk maken een grote stap te zetten richting klimaatneutrale, circulaire industrie".

Investering
De komende 2 jaar gaan de bedrijven onderzoeken of de plannen technisch en financieel haalbaar zijn. En in 2021 wordt een definitief besluit genomen. Het gaat om een flinke inverstering die de bedrijven niet alleen willen en kunnen dragen. De overheid of EU zullen financieel bij moeten dragen.

Nouryon