Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Noord-Hollands samenwerkingsverband jeugdzorg scheurt: regio Gooi stapt er uit

1 oktober 2018, 12.24 uur · Aangepast 1 oktober 2018, 14.08 uur · Foto: Joost Lammers / NH Nieuws

HILVERSUM Na de mislukte gezamenlijke inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering besluiten steeds meer gemeenten uit het samenwerkingsverband van Noord-Hollandse gemeenten te stappen. Uit documenten in handen van NH Nieuws blijkt dat de regio Gooi en Vechtstreek ook heeft aangekondigd zelf te gaan onderhandelen met de jeugdzorgorganisaties.

Van verslaggever Joost Lammers

De grootste organisaties in Noord-Holland (de William Schrikker Stichting, Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils) die zorgen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben geweigerd om een nieuw contract af te sluiten met 25 gemeenten in onze provincie. Ze vinden dat de gemeenten voor 'een dubbeltje op de eerste rang willen zitten'. Dit betekent dat voor het komend jaar de zwaarste vorm van jeugdzorg in die gemeenten nog niet is geregeld, zo meldden we een maand geleden. Dit leidde tot vragen van raadsleden en zelfs tot Kamervragen.

Jeugdzorg in 25 gemeenten onzeker - NH NieuwsDie situatie is nog niet veranderd. Er is half september wel overleg geweest met de verschillende wethouders. Daarna stond ook een overleg met de zorgverleners gepland, maar dat heeft nog geen oplossing gebracht.

Sterker nog, het verbond van oorspronkelijke 32 gemeenten is in verval. De zeven West-Friese gemeenten kozen al eerder hun eigen route: in de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) is er in elk geval één aanbieder omdat Jeugdbeschermers Amsterdam een offerte heeft uitgebracht en Gooi en Vechtstreek kiest nu volledig zijn eigen route. De overgebleven gemeenten proberen de komende week alsnog een oplossing te vinden.

Geen adequate oplossing
De beslissing van de Regio Gooi en Vechtstreek is vorige week genomen door de verschillende wethouders, zo blijkt uit een brief van de verantwoordelijke wethouder van Laren Karin van Hunnik. "De periode om tot een adequate oplossing te komen voor de jeugdigen in onze regio is uiteindelijk te kort gebleken", zo schrijft Van Hunnik als verklaring aan de verschillende colleges in een brief die in handen van NH Nieuws is

De regio gaat nu zelf afspraken maken om de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de komende jaren te regelen. Voor 2019 en 2020 zijn de lopende contracten inmiddels verlengd. Een woordvoerder van de Regio ligt het nader toe: "De doorslaggevende overweging is geweest dat wij de continuïteit als zelfstandige regio voor de komende contractjaren sneller konden borgen." 

Gemeenteraadsleden niet ingelicht
Opmerkelijk genoeg zeggen meerdere gemeenteraadsleden dat ze over de beslissing van de Gooise wethouders nog niet zijn ingelicht. De SP in Hilversum kwam er bij toeval achter, omdat SP collega's in Castricum en Schagen de informatie wel hadden gekregen. Ook de PvdA in Hilversum is verbaasd. "We weten dit via via en we vinden dit een vreemde gang van zaken. We gaan daar weer vragen over stellen", zegt fractievoorzitter Femke van Drooge. Eerder was het ook al verrassing dat er überhaupt samengewerkt werd.

De woordvoerder van de Regio bevestigt dit: "Dit is een situatie die zich in een heel korte tijd heeft ontwikkeld en dit vroeg om snel handelen van de portefeuillehouders in de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenteraden worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht."

Raar antwoord
Ook valt op dat de wethouder een week geleden vragen van de PvdA had beantwoord over het samenwerkingsverband rondom de jeugdzorg, maar dat daarin met geen woord werd gerept over het opzeggen van de samenwerking. Naar nu blijkt was dat besluit al een dag voor beantwoording van de vragen gevallen. Van Drooge: "Dat is dan een raar antwoord. Wist de wethouder het zelf nog niet?"

Over het besluit zelf is Van Drooge niet negatief. De PvdA was al kritisch over het samenwerkingsverband. "Ik vind het niet per se een slecht besluit, zeker gezien het feit dat er problemen zijn ontstaan." In Hilversum komt er ook nog een hoorzitting over het jeugdzorgtraject.