Start van hoofdcontent

AMSTERDAM

nl

Van afgesloten bajes tot open plek voor iedereen

21 september 2018, 12.05 uur · Aangepast 26 september 2018, 12.09 uur · Foto: AM

Waar het eerst nog een afgesloten gebied was, wordt het Bajes Kwartier de komende jaren een open en uitnodigende plek dichtbij de binnenstad van Amsterdam. De ambitie is om het een klimaatneutrale omgeving te laten zijn.

In het Bajes Kwartier moet de impact op het klimaat tot nul worden gereduceerd. Er wordt duurzaam gebouwd. De gebouwen en openbare ruimtes worden zo aangelegd dat ze energieneutraal zijn. Bajes Kwartier wil zo een proeftuin zijn voor duurzame energieopwekking, circulair materiaalgebruik en Healthy Urban Living. Ook wordt het hele Bajes Kwartier gasloos.

Rainproof
Het Bajes Kwartier is Rainproof ontworpen. Dit betekent dat al het regenwater in het gebied opgevangen en vastgehouden wordt. Dit gebeurt door middel van groene daken, waterplaza’s en de inrichting van het openbare gebied. Het opgevangen water wordt binnen het gebied gereinigd. Vervolgens wordt het schone water gedoseerd afgevoerd.

Afvalstromen
In het plan voor de nieuwe wijk is rekening gehouden met het beperken en hergebruiken van afvalstromen. The Waste Transformers transformeren in Bajes Kwartier organisch afval tot waardevolle grondstoffen. Afval wordt ter plekke omgezet in biogas dat wordt gebruikt voor de opwekking van schone energie en warmte. Van het groenafval wordt energie, warmte en compost gemaakt die in Bajes Kwartier gebruikt worden.

Bijlmerbajes
Het Bajes Kwartier komt op de plek van vroegere Bijlmer-bajes. Die markeerde een belangrijke fase in de geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen. Het was een vesting van beton en leverde dan ook de nodige protesten op. Tegelijkertijd sloot de ambitie van het gebouw wel aan bij de tijdsgeest van de jaren zestig. 

Bekijk hier de aflevering van Bouw Woon Leef over het Bijlmer Kwartier:

De uitzendingen verschijnen gedurende de maand op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.