Haarlem

Omstreden Duinpolderweg grote stap dichterbij: "Wij laten ons niet uit onze huizen jagen"

19 september 2018, 17.51 uur

NH Nieuws/Dimitri Walbeek
NH Nieuws/Dimitri Walbeek

ZWAANSHOEK - Zwaanshoek moet na vandaag nog meer vrezen voor de provinciale Duinpolderweg dwars door het dorp. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen vanmiddag voor de route door Zwaanshoek, van Hillegom naar Hoofddorp. Er waren twee voor Zwaanshoek gunstigere varianten, maar daar kozen de politici niet voor.

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen de nieuwe Duinpolderweg dwars door Zwaanshoek laten lopen. Daardoor moeten mensen hun huizen uit en moeten bedrijven moeten verkassen voor de vierbaansweg. Een deel van het dorp wordt afgesneden.

Een van de insprekers namens Zwaanshoek, Lodewijk Kamps, gaf vandaag aan dat de bewoners dit niet zomaar laten gebeuren. "We gaan dit tot de hoogste instanties aanvechten, want wij laten ons niet uit onze huizen jagen."

Meerderheid
In de Provinciale Staten van Noord-Holland is waarschijnlijk geen meerderheid voor deze variant door Zwaanshoek, maar in onze provincie hoeven Gedeputeerde Staten op dit onderwerp niet te luisteren naar de gekozen politici. En deze dagelijkse bestuurders hebben zich duidelijk vóór de Duinpolderweg door Zwaanshoek uitgesproken. De Provinciale Staten gaan zich er wel nog over uitspreken.

Lees ook: Duinpolderweg snijdt dwars door Zwaanshoek heen: "Wij zijn gewoon de klos"

Dit betekent dat er dan wordt gekozen voor de variant die ook door de Oosteinderpolder bij Bennebroek moet lopen. Veel insprekers zijn boos dat dit natuurgebied sneuvelt. Bloemendaal, Heemstede en de gemeenteraad van Haarlemmermeer willen deze variant door Zwaanshoek niet, maar zij hebben het nakijken.

Jan Luijben woont aan de Spieringweg en wordt straks buurman van de Duinpolderweg. Hij is teleurgesteld. "Het is bedroevend om te zien hoe sommige partijen in Zuid-Holland vóór stemmen. Maar we voelen ons vooral door de provincie Noord-Holland in de steek gelaten."

Sluipverkeer
Zwaanshoek is bang voor meer sluipverkeer en verlies van leefbaarheid. Bovendien zien de inwoners het dorp straks in tweeën gedeeld worden door de weg. Volgens inspreker Kamps hebben de provincies deze keuze vlak voor de zomervakantie bekendgemaakt. Er was weinig tijd om protest te voeren. "Een ondemocratische overvaltechniek en een overhaaste beslissing", meent Kamps. "Bovendien is nut en noodzaak van die weg helemaal niet aangetoond."

Lees ook: Provincies zetten definitief in op aanleg omstreden Duinpolderweg: "Verraad aan bevolking"

Er zijn wel kleine overwinningen behaald voor de Noord-Hollandse gemeenten. Het geplande doortrekken van de provinciale wegen boven Zwaanshoek, bij Vogelenzang, is voorlopig van de baan. Bovendien krijgen de gemeenten nog wel inspraak bij het uitwerken van deze gekozen middenvariant. "We moeten nu elke strohalm aangrijpen en hopen dat dat om meer gaat dan het verplaatsen van de weg met tien meter naar links of rechts", aldus Jan Luijben.