Noord-Holland

Groei aantal nieuwbouwwoningen stokt

14 september 2018, 13.10 uur · Aangepast 14 september 2018, 13.57 uur

Shutterstock
Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De groei van het aantal nieuwbouwwoningen stokt volgend jaar. Bouwers hebben last van tekorten aan arbeidskrachten en materialen. Ook vertragingen bij het afgeven van vergunningen door onderbezette gemeentes speelt een rol, zo zien economen van ING.

De woningmarkt kampt nu al met krapte die in sommige regio's schrijnende vormen aanneemt. 

"Door te weinig bouwvergunningen en capaciteitsproblemen is de dubbelcijferige groei in de woningbouw voorbij", aldus Maurice van Sante, senior econoom bij ING Economisch Bureau. "Voor zowel 2018 als 2019 verwachten we circa 66.000 gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Dit zijn er te weinig om de krapte op de woningmarkt op te lossen.”

Geen groei meer
Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen groeide volgens het economische bureau van de ING in 2017 met 30 procent naar bijna 70.000. Het aantal groeide in de eerste helft van 2018 echter niet meer. 

Tijdrovende projecten
De stagnatie komt ook doordat de relatief eenvoudige projecten direct na de crisis zijn uitgevoerd, waardoor nu verhoudingsgewijs de meer complexe projecten overblijven. Die kosten meer tijd. 
Daarnaast is er capaciteitstekort bij gemeenten en projectontwikkelaars om de vergunningsaanvragen te verwerken.