Gooi

NL
V

Frauderende teamleider ontslagen door gemeente Huizen

28 augustus 2018, 19.25 uur · Aangepast 23 september 2019, 14.45 uur

De teamleider Wijkbeheer en Service wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte. Hij had een tegoed van meer dan een half miljoen aan gemeentegeld uitstaan bij leveranciers, voor fictieve opdrachten.

Aan het begin van dit jaar werd de teamleider al op non-actief gesteld nadat de gemeente meldingen had ontvangen van onregelmatigheden. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat de medewerker op grote schaal gefraudeerd heeft. De gemeente Huizen heeft de teamleider nu op staande voet ontslagen.

Neppe facturen
De teamleider schoof met gemeentegeld. Hij liet facturen uitbetalen aan leveranciers voor opdrachten die niet plaatsvonden. Door middel van deze neppe facturen stalde hij meer dan een half miljoen euro bij deze bedrijven in 2017. Uit het onderzoek blijkt dat dit tegoed alsnog grotendeels werd besteed aan onderhoudswerkzaamheden in de gemeente, maar een gedeelte vond zijn weg ook naar de privérekening van de gemeentemedewerker.

De leveranciers stortten geld uit de tegoed pot naar de teamleider voor sponsoring van teamuitjes. Tegelijkertijd declareerde de teamleider ten minste een gedeelte van deze kosten ook bij de gemeente. Hij wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte. 

Het is nog onduidelijk hoeveel financiële schade de gemeente heeft opgelopen. De gemeente doet aangifte tegen de teamleider en vordert de openstaande tegoeden terug. 

"Geschokt"
Paul Veldhuisen, algemeen directeur van de gemeente Huizen, is geschokt door de uitkomst van het onderzoek. "Deze onacceptabele werkwijze is lang onder de radar gebleven. Er is geschoven met gemeenschapsgeld alsof het monopolygeld is. Hierdoor ontbrak de controle op de besteding van dit geld en dat is niet uit te leggen aan onze inwoners".

Tijdens een extra raadvergadering vanavond zal de gemeenteraad discussiëren over het rapport.