Ga naar Content
Noord-Holland

Ouderen niet bewust van gevaren medicijngebruik bij hitte

25 juli 2018, 16.09 uur · Aangepast 14 augustus 2018, 14.00 uur
Door: · Foto: ANP

Thuiswonende ouderen lopen tijdens warme dagen een onnodig risico, omdat zij door zorgverleners niet gewaarschuwd worden voor de effecten van medicijngebruik. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

"Ze weten niet dat veel medicijnen een vochtafdrijvend effect hebben, maar het probleem is vooral dat niemand ze dat vertelt," zegt Rick Kwekkeboom, lector Community Care van de Hogeschool. "Is het warm dan krijgen vooral ouderen in verzorgingscentra extra aandacht, maar daar zit het probleem niet", zegt Kwekkeboom.  "Juist ouderen die thuis wonen vormen een risico. Daar komt misschien 1 of 2 keer per week iemand over de vloer, maar die letten niet op wat er in het medicijnkastje staat."

Lokaal hitteplan
Onderzoekers en studenten van de HvA zijn in Amsterdam-Noord bezig met de ontwikkeling van een lokaal hitteplan, het eerste in de regio Amsterdam. Dat is nodig omdat tijdens een hitteperiode de aandacht nu vooral gaat naar zorginstellingen en professionele zorgverleners, terwijl er nog veel winst te boeken valt in de informele zorg en bij lokale ketenpartners, zoals apothekers. De HvA is daarom met partners, zoals de GGD en het Rode Kruis, bezig om een bewustwordingscampagne op te zetten. Die is speciaal gericht op primair zorgverleners zoals wijkverpleging en thuiszorg, maar ook op apothekers.

Gevaren
Kwekkeboom: “Veel ouderen hebben een herhaalrecept dat eens in de zoveel maanden zonder nadenken wordt afgegeven. Het zou al veel schelen als daar iemand oplet en wijst op de gevaren in de zomermaanden”, aldus Kwekkeboom. Ouderen van boven de 75 vormen de grootste risicogroep voor hitte gerelateerde gezondheidsklachten. Vandaar dat gekozen is voor Amsterdam-Noord, waar relatief veel thuiswonende ouderen wonen. Maar als het om de combinatie medicijngebruik en hitte gaat, lopen ook jongeren een risico, benadrukt Kwekkeboom. 

Bij de hittegolf van 2006 vielen 1000 extra doden in Nederland. Om onnodige sterfte tijdens een hitteperiode te voorkomen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2007 een nationaal hitteplan opgezet.